dijous, 28 de març de 2013

Pàsqua diferents tradicions, Pascua diferentes tradiciones, Pâques differentes traditionsLa Mona és una tradició de Catalunya, Comunitat Valenciana i Múrcia. La típica mona és un pastís de farina, ous, sucre i mantega amb un ou de xocolata que el padrí regala al seu fillol el dilluns de Pàsqua. Avui en dia, la cosa ha anat derivant i ara es poden trobar mones de xocolata que representen el camp del Barça, els dibuixos de moda del moment, cotxes, cases...

Però d'on ve aquesta tradició dels ous de xocolata? Doncs és una tradició molt antiga, on durant l'abstinència de quaresma, els cristians catòlics no podien menjar ni ous ni productes làctics i els guardaven. Quan s'acabava la quaresma es reunien davant de l'església del poble i els regalaven.
La simbologia de l'ou és que Pàsqua significa "vida nova", i té relació amb la resurrecció de Crist.

La diferència més important és que abans eren ous de gallina pintats i ara són ous de xocolata.

A França, Alemanya, Suïssa i Bèlgica els nens van a "caçar" els ous! Les famílies els amaguen pel jardí o per casa, i els nens els han de buscar. Si es fa a l'exterior, ja es pot tenir interès en que no fagi massa calor perquè sinó els ous es converteixen en fondue!
Les cases es decoren amb ous pintats i conills, i la pregunta és: què té a veure un conill amb un ou? Doncs perquè es diu que són els conills els que amaguen els ous.

A Austràlia, els ecologistes, porten 20 anys intentan canviar el conill de xocolata pel bilby de xocolata, un marsupial típic d'Oceania en perill d'extinció. El diumenge de Pàsqua les famílies catòliques van a missa y porten pans de pessic en forma de creu per l'esmorzar. Els nens s'intercanvien els ous de xocolata i alguns, estàn fets de sucre i tenen juguets a l'interior. A Sydney fan el Sydney Royael Easter Show, que és una fira de granges on s'exhibeixen els seus productes.

A Rússia, com que segueixen el calendari julià, Pàsqua no cau en el mateix moment que nosaltres però ho celebren més o menys com nosaltres. El dimecres comencen a preparar el pastís típic el "paskha" que vol dir Pàsqua en rus. És un pastís de forma piramidal, de formatge (tvorog), ous, mantega, cireres confitades i panses amb les lletres XB, que vol dir Crist ha resuscitat. El porten a l'esglèsia el diumenge de Pàsqua perquè sigui beneït i també hi porten ous de gallina pintats. Després de la missa es mengen els ous, i després de dinar el "paskha"
A Bulgària, no amaguen els ous sinó que els tiren ja sigui contra les esglésies o contra les famílies. Es diu que si un d'aquests ous no es trenca, la família tindrà sort tot l'any. També preparen un pastís anomenat "Kozunak" i s'assembla al panettone italià.

A Suècia els nens i les nenes es disfressen de bruixes de Pàsqua, Påskkärring, i van de porta en porta demanant caramels. Les cases s'adornen amb plumes i ous de Pàsqua pintats. També existeixen uns altres tipus d'ous de Pàsqua de cartró, que es poden omplir de xocolata o regals. La búsqueda dels ous es fa el Diumenge de Pàsqua.

Si coneixes altres tradicions, espero els vostres comentaris!

Bona Pàsqua!Per més informació:
http://www.guiainfantil.com/blog/251/por-que-se-regalan-huevos-el-domingo-de-pascua.html

http://www.marbellachic.com/reportajes/sabes-por-qu-se-regalan-huevos-el-domingo-de-pascua-/

http://www.absolutaustralia.com/pascua-en-sidney/

http://www.theholidayspot.com/easter/worldeaster/in_australia.htm

http://www.abc.es/20120409/natural-vivirenverde/abci-pascua-australia-bilby-201204091145.html

La Mona es una tradición de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. La típica mona es un pastel de harina, huevos, azúcar y mantequilla con un huevo de chocolate que el padrino regala a su ahijado el lunes de Pascua. Hoy en día, la cosa ha ido derivando y ahora se pueden encontrar monas de chocolate que representan el campo del Barça, los dibujos de moda del momento, coches, casas ...

Pero, ¿de dónde viene esta tradición de los huevos de chocolate? Pues es una tradición muy antigua, donde durante la abstinencia de cuaresma, los cristianos católicos no podían comer ni huevos ni productos lácteos y los guardaban. Cuando terminaba la cuaresma se reunían delante de la iglesia del pueblo y los regalaban.
La simbología del huevo es que Pascua significa "vida nueva", y tiene relación con la resurrección de Cristo.

La diferencia más importante es que antes eran huevos de gallina pintados y ahora son huevos de chocolate.

En Francia, Alemania, Suiza y Bélgica los niños van a "cazar" los huevos! Las familias los esconden en el jardín o por casa, y los niños deben buscarlos. Si se hace en el exterior, ya se puede tener interés en que no haga demasiado calor porque sino los huevos se convierten en fondue!
Las casas se decoran con huevos pintados y conejos, y la pregunta es: ¿qué tiene que ver un conejo con un huevo? Pues se dice que son los conejos los que esconden los huevos.

En Australia, los ecologistas, llevan 20 años intentando cambiar el conejo de chocolate por el bilby de chocolate, un marsupial típico de Oceanía en peligro de extinción. El domingo de Pascua las familias católicas van a misa y llevan bizcochos en forma de cruz para el desayuno. Los niños intercambian los huevos de chocolate y algunos, están hechos de azúcar y tienen juguetes en el interior. En Sydney hacen el Sydney Royael Easter Show, que es una feria de granjas donde se exhiben sus productos.

En Rusia, como que siguen el calendario juliano, Pascua no cae en el mismo momento que nosotros pero lo celebran más o menos como nosotros. El miércoles empiezan a preparar el pastel típico el "paskha" que quiere decir Pascua en ruso. Es un pastel de forma piramidal, de queso (tvorog), huevos, mantequilla, cerezas confitadas y pasas con las letras XB, que quiere decir Cristo ha Resucitado. Lo llevan a la iglesia el domingo de Pascua para que sea bendecido y también llevan huevos de gallina pintados. Después de la misa se comen los huevos, y después de comer el "paskha"


En Bulgaria, no esconden los huevos sino que los tiran ya sea contra las iglesias o contra las familias. Se dice que si uno de estos huevos no se rompe, la familia tendrá suerte todo el año. También preparan un pastel llamado "Kozunak" y se asemeja al panettone italiano.


En Suecia los niños y las niñas se disfrazan de brujas de Pascua, Påskkärring, y van de puerta en puerta pidiendo caramelos. Las casas se adornan con plumas y huevos de Pascua pintados. También existen otros tipos de huevos de Pascua de cartón, que se pueden rellenar de chocolate o regalos. La búsqueda de los huevos se realiza el Domingo de Pascua.

Si conocéis otras tradiciones, espero vuestros comentarios!

Buena Pascua!

La Mona est une tradition de la Catalogne, Valence et Murcie. Le Mona est un gâteau typique fait avec de la farine, des oeufs, du sucre et du beurre avec un œuf de chocolat que le parrain donne à son filleul le lundi de Pâques. Aujourd'hui, les gâteaux ont dérivé à le Camp Nou de chocolat, les personnages des dessins animés en forme de gâteaux de chocolat, voitures, maisons...  

Mais d'où vient cette tradition des œufs de chocolat? C'est une tradition très ancienne, où pendant l'abstinence du Carême, les chrétiens catholiques ne pouvaient pas manger des œufs ou des produits laitiers et ils les conservaient. Lorsque le carême finissait, ils se rassemblaient devant l'église du village et donnaient tous ces oeufs.
Le symbolisme de l'oeuf de Pâques est que signifie «vie», et a une liaison avec la résurrection du Christ.

La différence la plus importante est que avant étaient des oeufs de poulet peintes et maintenant sont des œufs au chocolat.

En France, l'Allemagne, la Suisse et la Belgique, les enfants vont à la chasse aux oeufs! Les familles les cachent dans le jardin ou à la maison, et les enfants les doivent chercher. 
Les maisons sont décorées avec des oeufs peints et des lapins, et la question est: quelle est la relation entre un lapin et des oeufs? Donc, ils disent que son les lapins qui cachent les oeufs. 

En Australie, les écologistes, ont passé 20 ans à essayer de changer le lapin de chocolat pour le bilby de chocolat, un typique marsupial d'Océanie en voie de disparition. Les familles catholiques le dimanche de Pâques vont à l'église et y amènent un gâteaux en forme de croix. Les enfants s'échangent les oeufs de chocolat, et parfois sont des oeufs de sucre avec des jouets à l'intérieur. A Sydney font le Sydney Royael Easter Show, que c'est une foire agricole où ils exposent leurs produits.

En Russie, où ils suivent le calendrier julien, Pâques ne tombe pas au même temps que nous, mais ils le fêtent plus ou moins comme nous. Le mercredi commencent à préparer le gâteau typique "paskha" Pâque en russe. Il s'agit d'un gâteau en forme de pyramide fait avec du fromage (tvorog), des œufs, du beurre, des cerises et les raisins secs avec les lettres XB, ce qui signifie le Christ est ressuscité. Ils l'emmènent à l'église le dimanche de Pâques pour qu'il soit bénît et aussi les oeufs peints. Après la messe, ils mangent les œufs, et à midi le "paskha"

En Bulgarie, les oeufs ne se cachent pas sinon qu'on les jette contre les églises ou contre les familles. On dit que si l'un de ces œufs ne se casse pas, la famille aura de la chance toute l'année. Ils préparent également un gâteau appelé "Kozunak" qu'il ressemble au panettone italien.

En Suède, les enfants se déguisent en sorcières de Pâques, Påskkärring, et vont de maison en maison demandant des bombons. Les maisons sont décorées avec des plumes et oeufs de Pâques peints. Il existe d'autres types d'oeufs de Pâques en carton, qui peuvent être remplis avec du chocolat ou des cadeaux. La recherche des oeufs a lieu le dimanche de Pâques.

Si vous connaissez d'autres traditions, j'espère vos commentaires!

Joyeuses Pâques!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada