dilluns, 25 de març de 2013

Vallorbe: Les Grottes de Vallorbe


Després d'un dissabte gris i fred vam decidir passar el diumenge a les Grottes de Vallorbe. La zona ens era totalment desconeguda i gràcies al GPS vam arribar en un parking al costat del riu Orbe. La veritat és que no hi havien masses cartells que indiquessin que estàvem al bon lloc i tampoc gaires cotxes. Finalment vam veure que s'havia de caminar 5 minuts per arribar a l'entrada de la cova, i nosaltres vestits de diumenge!!!

L'indret és preciós, el riu Orbe baixa amb força i tots els arbres i pedres estan recoberts de molsa. El dia era fred i a la zona encara hi havia neu, res ens feia pensar que allà hi havia una cova.

Al cap de poca estona vam arribar a la botiga, mini-bar i taquilla tot en un, i una dona molt amable ens va rebre. L'entrada és una mica cara, 15CHF, però després de veure l'espectacle ja us dic que val la pena.
Vam sortir de casa sense pensar en agafar la motxilla per posar el nen, però la senyora, molt atenta, ens va proposar d'agafar la que tenien ells i després de dir-nos que la visita durava una hora, vam acceptar la seva oferta sense vacil.lar.

Després de tants anys vivint en la zona franco-suïssa encara em sorprèn el nivell de confiança. La visita es fa sense guia i l'única cosa que ens van dir, era que no toquéssim les roques i que les fotos fossin sense flash. I ja està, et deixen entrar refiant-se de la teva paraula i és meravellós perquè potser gràcies això, segueixes les normes, unes normes molt lògiques.
Ens pensàvem que dins de la cova hi faria més fred que fora però la temperatura és constant tot l'any i és de 10°C, i només entrar vam treure'ns les bufandes i gorros, a fora estàvem a 0°C!!!

No entraré en detalls geològics però aquest medi càrstic ens deixa sense paraules. El recorregut està ben indicat i a mesura que avancem, gràcies a uns detectors, el camí s'il.lumina. A més a més, hi han zones on prement un botó, s'inicia un joc de llums.

I enmig d'un gran silenci, es comença a sentir un soroll d'aigua, és el riu Orbe que passa per sota dels nostres peus en el seu recorregut subterrani. Realment IMPRESSIONANT! El soroll és ensordidor i l'aigua baixa amb força, creant remolins i cascades.

Quan sembla que ja no hi hagi res més que ens pugui deixar meravellats, arribem en una gran sala anomenda La Catedral, on ens espera un espectacle de so i llums, on l'admiració arriba al punt culminant veient la gran alçada de la sala (30metres), la profunditat de la cova, les diferents formacions càrstiques...

I després d'aquest espectacle és quan ens diem que el preu que hem pagat ha valgut la pena, que hi tornarem.Per finalitzar la visita i abans de sortir al món exterior, es visita el "Trésor des Fées" on hi ha una exposició de minerals i també alguns fòssils.

Una vegada a fora, mireu com el riu Orbe surt a l'exterior abandonant la cova. 

Si hi aneu, deixeu el cotxet al cotxe, us fareu un tip de pujar i baixar escales, i no us deixeu el portabebès. Potser els nens més porucs no els hi fa massa gràcia, però no va ser el nostre cas i sort que el teníem controlat dins de la motxilla perquè ens hagués sigut impossible evitar que toqués les diferents formacions o que agafés, el que ell deia, "pedes".

Fitxa tècnica:

Horari
Abril a octubre
9h30 a 16h30
Març i novembre
Dissabtes i diumenges de 13h30 a 16h
Preus
Adults
15CHF
Nens 6-15 anys
7CHF
Menors de 6 anys
Gratuït
Adreça
Grottes de Vallorbe, 1337 Vallorbe, Suisse


P.S. Continuarà amb el Museu de Ferro de Vallorbe
Después de un sábado gris y frío decidimos pasar el domingo a les Grottes de Vallorbe. La zona nos era totalmente desconocida y gracias al GPS llegamos en un parking al lado del río Orbe. La verdad es que no habían demasiados carteles que indicaran que estábamos en el buen lugar y tampoco demasiados coches. Finalmente vimos que había que caminar 5 minutos para llegar a la entrada de la cueva, y nosotros vestidos de domingo!

El lugar es precioso, el río Orbe baja con fuerza y ​​todos los árboles y piedras están recubiertos de musgo. El día era frío y en la zona todavía había nieve, nada nos hacía pensar que allí había una cueva.

Al cabo de poco rato llegamos a la tienda, mini-bar y taquilla todo en uno, y una mujer muy amable nos recibió. La entrada es un poco cara, 15CHF, pero después de ver el espectáculo ya os digo que vale la pena.
Salimos de casa sin pensar en coger la mochila para poner al niño, pero la señora, muy atenta, nos propuso tomar la que tenían ellos y después de decirnos que la visita duraba una hora, aceptamos su oferta sin vacilar.

Después de tantos años viviendo en la zona franco-suiza aún me sorprende el nivel de confianza. La visita se realiza sin guía y lo único que nos dijeron, era que no tocásemos las rocas y que las fotos fueran sin flash. Y ya está, te dejan entrar fiándose de tu palabra y es maravilloso porque quizás gracias a esto, sigues las normas, unas normas muy lógicas.
Creíamos que dentro de la cueva haría más frío que fuera pero la temperatura es constante todo el año y es de 10 ° C, y nada más entrar nos quitarnos las bufandas y gorros, a fuera estábamos a 0 ° C! !

No entraré en detalles geológicos pero este medio kárstico nos dejó sin palabras. El recorrido está bien indicado y a medida que avanzamos, gracias a unos detectores, el camino se ilumina. Además, hay zonas donde pulsando un botón, se inicia un juego de luces.

Y en medio de un gran silencio, se empieza a sentir un ruido de agua, es el río Orbe que pasa por debajo de nuestros pies en su recorrido subterráneo. Realmente IMPRESIONANTE! El ruido es ensordecedor y el agua baja con fuerza, creando remolinos y cascadas.

Cuando parece que ya no haya nada más que nos pueda dejar maravillados, llegamos en una gran sala llamada La Catedral, donde nos espera un espectáculo de luces y sonido, donde la admiración llega al punto culminante viendo la gran altura de la sala (30metros), la profundidad de la cueva, las diferentes formaciones cársticas ...

Y después de este espectáculo es cuando nos decimos que el precio que hemos pagado ha valido la pena, que volveremos.

Para finalizar la visita y antes de salir al mundo exterior, se visita el "Trésor des Fées" donde hay una exposición de minerales y también algunos fósiles.

Una vez fuera, mirad como el río Orbe sale al exterior abandonando la cueva.

Si vais, dejad el cochecito en el coche, os haréis un hartón de subir y bajar escaleras, y no os dejéis el portabebés. Quizás los niños más miedosos no les hace demasiada gracia, pero no fue nuestro caso y suerte que lo teníamos controlado dentro de la mochila porque nos hubiera sido imposible evitar que tocara las diferentes formaciones o que cogiese, lo que él decía, "pedes".

Ficha técnica


Horario
Abril a octubre
9h30 a 16h30
Marzo y noviembre
Sábados y domingos de 13h30 a 16h
Precios
Adultos
15CHF
Niños 6-15 años
7CHF
Menores de 6 años
Gratuito
Dirección
Grottes de Vallorbe, 1337 Vallorbe, Suisse

P.S. Continuará con la visita del Museo de Hierro de VallorbeAprès un samedi gris et froid nous avons décidé de passer le dimanche à les Grottes de Vallorbe. La région était totalement inconnu pour nous et grâce au GPS nous sommes arrivés dans un parking à côté de la rivière Orbe. La vérité, c'est qu'il n'y avait trop des affiches indiquant que nous étions au bon endroit et pas trop de voitures. Finalement, nous avons vu qu'il fallait marcher 5 minutes pour arriver à l'entrée de la grotte, et on n'allait pas habiller pour ça!

L'endroit est magnifique, et la Orbe descend avec force et tous les arbres et pierres sont recouverts de mousse. La journée était froide et il y avait encore de la neige, en plus rien nous faisait penser qu'il y avait une grotte.

Peu de temps après nous sommes arrivés à la boutique, mini-bar et vente de billets tout en un, et une femme très sympathique nous a accueillis. L'entrée est un peu cher, 15CHF, mais après avoir vu le spectacle et je vous dit que ça vaut la peine.
Nous sommes partis de la maison sans avoir pensé à prendre le sac à dos pour porter le bébé, mais la dame, très attentionné, nous a proposé de prendre celui qu'elle avait, et après nous avoir dit que la visite dure une heure, on a accepté sans hésitation.

Après tous ces années habitant dans la région franco-suisse m'étonne toujours sa confiance. La visite se déroule sans guide et la seule chose qu'elle nous a dit, c'est que nous ne pouvions toucher les rochers et de faire les photos sans flash. Et c'est tout, elle vous fait confiance et c'est merveilleux parce que peut-être à cause de cela, vous suivez les règles, des règles très logiques.
Nous avons cru qu'il ferait plus froid dans la grotte, mais la température est constante toute l'année et elle est de 10 ° C, et en entrant on s'est enlevé les écharpes et bonnets, à l'extérieur on était à 0 ° C! !

Je vais pas rentrer dans les détails géologiques, mais ce milieu karstique nous a laissé sans voix. L'itinéraire est bien balisé et au fur et à mesure que nous avançons, grâce aux détecteurs, les lumières se déclenchent. En plus, il existe des zones où grâce à un bouton démarre un spectacle de lumières.

Et au milieu d'un grand silence, on commence à entendre le bruit de l'eau, c'est la Orbe qui passe sous nos pieds dans son parcours souterrain. Vraiment génial! Le bruit est assourdissant et l'eau descend avec vigueur, créant des tourbillons et des cascades.

Quand il semble que rien de plus peut vous émerveiller, vous arrivez dans une grande salle appelée La Cathédrale, où un spectacle de son et lumière nous attends, où l'admiration atteint son maximum en regardant la grande hauteur de la pièce (30meters) , la profondeur de la grotte, les différents formations karstiques...

Pour terminer la visite et avant de sortir au monde extérieur, nous visitons les "Trésor des Fées" où il y a une exposition de minéraux et fossiles.

Une fois dehors, regardez comme la Orbe sort de la grotte.

Si vous y allez, laissez la poussette dans la voiture, on n'arrête pas de monter et descendre des escaliers, et surtout prenez le porte-bébés. Peut-être que les enfants plus craintifs ne vont pas aimer, mais ce n'était pas notre cas et heureusement qu'ils nous ont prêté le sac à dos, car il aurait été impossible d'éviter qu'il toucher les différentes formations ou qu'il prend, comme il disait, des"pedes" (caillou).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada