dijous, 23 de maig de 2013

Descomptes / Promos


Sortir cada cap de setmana amb els nens pot arribar a ser una ruïna! La majoria de vegades ells no paguen o el preu és reduït, però no hi poden anar sols; i els acompanyants, els pares, abonem la totalitat.
Per tant, qualsevol descompte és benvingut!

A Catalunya, molts nens són socis del club super 3, i els permet accedir a les activitats de forma gratuïta o amb descomptes fins els 15 anys.
També hi ha el Cavall Fort o el Tatano, pels més petits, i us hi podeu subscriure fins i tot si viviu a l'estranger. Quan et fas soci també reps un carnet i tens descomptes a alguns espectacles.

Llavors, sempre al diari hi surten promocions per anar a Port Aventura o a l'Aquari. I quan això passa es formen cues infinites i fins i tot, pots trobar gent que et regali les butlletes que li sobren.

Al Petit BCN, hi trobareu una selecció d'activitats infantils i juvenils a Barcelona i les seves localitats més properes, a més a més, sempre hi han activitats amb reduccions i promocions.

A Suïssa, la cosa canvia, que jo sapiga no existeix cap club super 3 ni cap club infantil. Però quan visites qualsevol museu, zoo, coves, parc d'atraccions.... on pagues l'entrada; et donen un fullet per adult amb milers de cupons de descompte per un miler d'activitats. De vegades les reduccions són irrisòries, de només 2CHF, però val més això que res i la butxaca segur que ho agraeix. A més a més, és una bona manera de descobrir nous indrets.
A loisirs.ch hi trobareu activitats de lleure per tothom, no només per famílies o nens. A més a més, hi tenen un apartat de "promos" on s'hi poden trobar autèntiques gangues. Normalment aquests vals tenen una curta durada, per un perióde de temps determinat però són del caire: pagues un i et regalen una entrada o descomptes del 15% i de vegades fins i tot del 40%. Val la pena donar-hi un cop d'ull abans de decidir a on passareu el proper diumenge!

Si coneixeu altres maneres d'estalviar-se un quants calerons compartiu la informació!

Salir cada fin de semana con niños puede llegar a ser una ruina! La mayoría de veces ellos no pagan o el precio es reducido, pero no pueden ir solos, y los acompañantes, los padres, abonamos la totalidad.
Por lo tanto, cualquier descuento es bienvenido!

En Cataluña, muchos niños son socios del club super 3, y les permite acceder a las actividades de forma gratuita o con descuentos hasta los 15 años.
También está el Cavall Fort o el Tatano, para los más pequeños, y os podéis suscribir incluso si vivís en el extranjero. Cuando te haces socio también recibes un carnet y tienes descuentos en algunos espectáculos.

Después, siempre en el periódico salen promociones para ir a Port Aventura o el Acuario. Y cuando esto ocurre se forman colas infinitas e incluso, puedes encontrar gente que te regale los boletos que le sobran.

En el Petit BCN encontrareis una selección de actividades infantiles y juveniles en Barcelona y sus localidades más próximas, además, siempre hay actividades con reducciones y promociones.

En Suiza, la cosa cambia, que yo sepa no existe ningún club super 3 ni ningún club infantil. Pero cuando visitas cualquier museo, zoo, cuevas, parque de atracciones .... donde pagas la entrada, te dan un folleto por adulto con miles de cupones de descuento para un millar de actividades. A veces las reducciones son irrisorias, de sólo 2CHF, pero algo es algo y el bolsillo seguro que lo agradece. Además, es una buena manera de descubrir nuevos lugares.
loisirs.ch encontrareis actividades de ocio para todos, no sólo para familias o niños. Además, tienen un apartado de "promos" donde se pueden encontrar auténticas gangas. Normalmente estos vales tienen una corta duración, por un período de tiempo determinado pero son del tipo: pagas uno y te regalan una entrada o descuentos del 15% y a veces incluso del 40%. Vale la pena echarle un vistazo antes de decidir a dónde iréis el próximo domingo!

Si conocéis otras maneras de ahorrarse unos cuantos euros, compartid la información!


Sortir chaque week-end avec des enfants peut être la ruine! La plupart du temps ils ne paient pas ou le prix est réduit, mais ils ne peuvent pas y aller seuls, et les parents payent la totalité.
Par conséquent, toute réduction est bienvenue!

En Catalogne, de nombreux enfants font parti du  club super 3 et leur permet d'accéder à des activités gratuitement ou à prix réduits jusqu'à 15 ans.
Il y a aussi le Cavall Fort ou le Tatano, pour les plus petits, et vous pouvez vous y abonner, même si vous habitez à l'étranger. Lorsque vous devenez membre vous recevez également une carte et vous avez des remises dans certains spectacles.

Puis, toujours il y a des promotions dans le journaux pour aller par exemple à Port Aventura ou à l'Aquarium. 

Au Petit BCN vous trouverez une sélection d'activités pour les enfants et les jeunes à Barcelone et villes autour, et aussi, toujours il y a des réductions et des activités en promotion.

En Suisse, les choses changent, que je sache, il n'y a pas de Club super 3. Mais quand vous visitez un musée, zoo, grottes, parc d'attractions .... où vous payez l'entrée, vous obtenez une brochure pour chaque adulte avec des milliers de coupons de réduction pour mille activités différents. Parfois, les réductions sont dérisoires, de 2CHF seulement, mais c'est quelque chose et votre poche va bien apprécier. C'est aussi une excellente façon de découvrir des nouveaux endroits.
loisirs.ch vous trouverez des animations pour tous, pas seulement pour les familles ou les enfants. Ils ont aussi une section de "promos" où vous pouvez trouver de vraies affaires. Habituellement, ces bons ont une courte durée, pour une période de temps, mais ils sont du type: vous payez un et l'autre est gratuit, ou des remises de 15% et parfois même 40%. Il vaut la peine de jeter un oeil avant de vous décider où vous irez dimanche prochain!

Si vous connaissez d'autres façons d'économiser quelques euros, partager l'information!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada