dimarts, 7 de maig de 2013

Musée et chiens de Saint Bernard


Fer 140km anar i tornar per anar a veure 3 cadells de Santbernat té delicte, però nosaltres som així, anem allà on hi hagin activitats i coses curioses, malgrat que la gasolina va cara.

Per tant, després d'haver visitat les Mines de Sal de Bex, vam anar cap a Martigny, al Musée et Chiens de Saint Bernard, i el pitjor de tot és que quan hi vam arribar, el nen dormia, i no tenia cap interés en despertar-se.
Vam decidir que visitaríem el museu mentre ell dormia, i deixaríem el millor de la visita pel final.

Quan pensem amb aquest gos, tothom se l'imagina amb el barril ple de rom penjat del coll, i era així a mitjans del s. XIX. Deu el seu nom a sant Bernat d'Aosta, un canonge que fundà un hospici als Alps (Col du Grand Saint Bernard) per a viatgers i pelegrins, a càrrec d'una congregació de canonges. La seva fama en l'auxili de persones extraviades en els alts Alps és molt real i bé merescuda. Hi ha cròniques sobre les nombroses vides que van ser salvades per aquests gossos de la "mort blanca" i relats de soldats que van creuar el pas de muntanya amb Napoleó Bonaparte cap a l'any 1800, que van estendre la fama del gos de Sant Bernat per tota Europa.
Barry és el nom més famós d'aquesta raça de gossos, la llegenda diu que va salvar a 40 persones perdudes pels Alps, i en aquest rescat va quedar malferit. El seu cos dissecat es troba a l'entrada del Museu d'Història Natural de Berna.

A la primera planta d'aquest museu veurem la història d'aquest gran gos i també les publicitats en les quals ha sigut protagonista, com també numeroses pel.lícules, com ara la peli de Disney Beethoven. Aquesta és la part més avorrida per tots els nens, ells només volen anar a veure els gossos que es troben a l'entrada.

Fins el 15 de maig hi podeu veure tres cadells que van néixer al març i que fan les delícies de petits i grans. A més a més, durant tot l'any hi ha 8 adults santbernats i per només 2CHF, els nens fins a 8 anys poden donar una volta amb carretó tirats per un Santbernat.

Quan erem al jardí disfrutant de les moixaines de la mare als cadellets, vam decidir que era hora de despertar al nen, i no va ser gens fàcil però quan va veure els gossets es va treure la son de sobre.
I quan vam veure que treien un Santbernat i el col.locaven en el carretó, de seguida vam anar a preguntar, i vam córrer a treure un tiquet tot i que jo també hi hagués pujat.
El gos que va portar de passeig en Martí era l'Helios, un Santbernat de 8 anys de més de 70cm d'alçada, que al costat del nen semblava més aviat un cavall i no un gos. Però no va tenir cap mena de por per apropar-s'hi i dedicar-li unes carícies. Va ser, sense cap mena de dubte, el millor de la visita.

No vam poder marxar sense un record de la visita, i com que a casa ja tenim un Santbernat de peluix de quan jo vaig anar al Col de Saint Bernard, vam comprar-li una samarreta, que llueix tot cofoi dient que el gos que hi ha estampat és l'Helios.

Just al costat del museu hi trobareu un amfiteatre, els romans també van arribar fins a Suïssa!


Per cert, al Col du Grand Saint Bernard, a l'hospici, només hi trobareu els gossos a l'estiu, a partir de juny fins el setembre. Però durant tot l'any els trobareu al Museu o a la Fondation Barry a Martigny.

Fitxa tècnica

Horari
Tot l’any
De 10h a 18h
Preus
Adults
12CHF
Nens de 8 anys
7CHF
Menors de 8 anys
Gratuït
Adreça
Rue du Levant 34, 1920 Martigny

Hacer 140km ida y vuelta para ir a ver 3 cachorros de San Bernardo tiene delito, pero nosotros somos así, vamos allí donde haya actividades y cosas curiosas, aunque la gasolina sea cara.

Por lo tanto, después de haber visitado las Minas de Sal de Bex, fuimos hacia Martigny, en el Musée et Chiens de Saint Bernard, y lo peor de todo es que cuando llegamos, el niño dormía, y no tenía ningún interés en despertarse.
Decidimos que visitaríamos el museo mientras él dormía, y dejaríamos lo mejor de la visita para el final.

Cuando pensamos con este perro, todo el mundo se lo imagina con el barril lleno de ron colgado del cuello, y era así a mediados del s. XIX. Debe su nombre a san Bernardo de Aosta, un canónigo que fundó un hospicio en los Alpes (Col du Grand Saint Bernard) para viajeros y peregrinos, a cargo de una congregación de canónigos. Su fama en el auxilio de personas extraviadas en los altos Alpes es muy real y bien merecida. Hay crónicas sobre las numerosas vidas que fueron salvadas por estos perros de la "muerte blanca" y relatos de soldados que cruzaron el paso de montaña con Napoleón Bonaparte hacia el año 1800, que extendieron la fama del perro San Bernardo por toda Europa.
Barry es el nombre más famoso de esta raza de perros, la leyenda dice que salvó a 40 personas perdidas por los Alpes, y en este rescato quedó malherido. Su cuerpo disecado se encuentra en la entrada del Museo de Historia Natural de Berna.

En la primera planta de este museo encontramos la historia de este gran perro y también las publicidades en las que ha sido protagonista, así como numerosas películas, como la película de Disney Beethoven. Esta es la parte más aburrida para todos los niños, ellos sólo quieren ir a ver los perros que se encuentran en la entrada.

Hasta el 15 de mayo se pueden ver tres cachorros que nacieron en marzo y que hacen las delicias de pequeños y mayores. Además, durante todo el año hay 8 adultos y por sólo 2CHF, los niños hasta 8 años pueden dar una vuelta con carretilla tirados por un San Bernardo.

Cuando estábamos en el jardín disfrutando de las carantoñas de la madre hacia los cachorros, decidimos que era hora de despertar al niño, y no fue nada fácil pero cuando vio los perritos se quitó el sueño de encima.
Y cuando vimos que sacaban un San Bernardo y lo colocaban en el carrito, enseguida fuimos a preguntar, y corrimos a sacar un ticket aunque yo también hubiera subido.
El perro que llevó de paseo a Martí era Helios, un San Bernardo de 8 años de más de 70cm de altura, que junto al niño parecía más bien un caballo y no un perro. Pero no tuvo ningún miedo para acercarse y dedicarle unas caricias. Fue sin lugar a dudas, lo mejor de la visita.

No nos pudimos marchar sin un recuerdo de la visita, y como en casa ya tenemos un San Bernardo de peluche de cuando yo fui al Col de Saint Bernard, le compramos una camiseta, que luce todo satisfecho diciendo que el perro que hay ha estampado es el Helios.

Justo al lado del museo hay un anfiteatro, los romanos también llegaron hasta Suiza!

Por cierto, al Col du Saint Bernard, al hospicio, sólo encontraréis los perros en verano, a partir de junio hasta septiembre. Pero durante todo el año los encontraréis en el Museo o en la Fondation Barry a Martigny.

Ficha técnica
Horario
Todo el año
De 10h a 18h
Precios
Adultos
12CHF
Niños de 8 años
7CHF
Menores de 8 años
Gratuito
Dirección
Rue du Levant 34, 1920 Martigny
Faire 140 km aller-retour pour aller voir 3 chiots Saint-Bernard c’est énorme, mais nous sommes ainsi, nous allions là où il y a des activités ou des choses intéressantes, même si l'essence est chère.

Donc, après avoir visité les Mines de Sel de Bex, on est allé à Martigny, au Musée et Chiens de Saint Bernard, et le pire de tout c’est que quand nous sommes arrivés, le bébé dormait et il n'avait aucun intérêt à se réveiller.
Nous avons décidé de visiter le musée pendant qu'il dormait, et nous avons laissé le meilleur pour la fin.

Quand nous pensons à ce chien, tout le monde l'imagine avec un tonneau de rhum autour de son cou, et c’était vrai au XIX siècle. Il a été nommé d'après Saint Bernard d'Aoste, un moine qui a fondé un hospice dans les Alpes (Col du Grand Saint Bernard) pour les voyageurs et les pèlerins, en charge d'une congrégation de moines. Sa renommée au secours des gens perdus dans les Alpes est très réelle et bien mérité. Des nombreuses vies ont été sauvées par ces chiens de la «mort blanche» et des histoires de soldats qui ont traversé le col avec Napoléon Bonaparte aux alentours de 1800, on répandit la renommée de Saint-Bernard dans toute l'Europe.
Barry est le plus célèbre nom de cette race de chien, la légende dit qu’il a sauvé 40 personnes qui étaient perdus aux Alpes, et dans ce sauvetage il a été grièvement blessé. Son corps se trouve à l'entrée du Musée d'histoire naturelle de Berne.

Au premier étage du musée, nous trouvons l'histoire de ce grand chien et aussi les annonces dans laquelle il a été protagoniste ainsi que de nombreux films, dont le film de Disney « Beethoven ». C'est la partie plus ennuyeuse pour les enfants, eux, ils veulent seulement aller voir les chiens qui sont dans l'entrée.

Jusqu'au 15 mai, vous pouvez voir les trois chiots qui sont nés en Mars. En outre, tout au long de l'année, il y a 8 adultes et seulement pour 2CHF, les enfants jusqu'à 8 ans peuvent se promener en charrette tirée par un Saint-Bernard.

Quand nous étions dans le jardin en appréciant les caresses de la mère envers les chiots, nous avons décidé qu'il était temps de réveiller notre fils, et ce n'était pas facile, mais quand il a vu les chiots il est sorti de son sommeil.
Et quand nous avons vu qu’ils sortaient un Saint-Bernard et le plaçaient devant la charrette, nous sommes immédiatement allés se renseigner, et on a couru pour obtenir un billet.
Le chien qui a promené Martí était Hélios, un Saint-Bernard de 8 ans de plus de 70 cm de hauteur, à côte de notre fils il ressemblait plutôt un cheval et non un chien. Mais il n'avait pas peur de le caresser.  C'était, sans doute, le meilleur de la visite.

Nous ne pouvions pas partir sans un souvenir de la visite, et comme à la maison nous avons déjà  une peluche Saint-Bernard, de quand je suis allé au Col de Saint Bernard, j'ai acheté un T-shirt, et lui il est tout fier en disant que le chien qu’il y a dessus c’est Hélios.

Juste à côté du musée il y a un amphithéâtre, les Romains sont aussi arrivés en Suisse!

Par ailleurs, au Col du Saint Bernard, à l'hospice, les chiens y sont seulement en été, de Juin à Septembre. Mais tout au long de l'année vous les trouverez au musée ou à la Fondation Barry à Martigny.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada