divendres, 3 de maig de 2013

Nens Bilingües


Tots els catalans som bilingües, diguin el què diguin. Alguns tenim més accent que d'altres, segons si una de les nostres llengües predomina damunt de l'altre.
Som bilingües català i castellà, i la majòria de vegades no en som conscients o no li donem importància.
No sabem com les vam aprendre, ni si ens va costar, ni si les barrejàvem quan érem petits... Comencem adonar-nos de la dificultat i del que representa quan els nostres fills comencen a parlar.

A casa parlem català i aquesta és la llengua materna del nostre fill. Però no és l'única llengua que sent, doncs al viure en una regió francòfona i a l'anar a la guarderia, el francès és molt present en el seu dia a dia.

Fins fa quatre dies, no havíem sentit mai una paraula francesa sortint de la boca del nen; fins i tot vaig arribar a preguntar a la guarderia si els entenia o si deia alguna cosa en aquesta llengua, per nosaltres estrangera. I resulta que no hi havia cap problema, el nen feia la diferència entre el que es parla a casa i el que es parla a fora.

Però des de fa un mes, el seu cap és un poti-poti, i veiem que la llengua que domina és el francès. A la família de Catalunya els hi fa molta gràcia sentir-lo a parlar amb aquest idioma, i fins i tot l'encoratgen a seguir, perquè clar imagineu-vos a un nyap buf dient: "attends" o "assis côté Martí" o "donne la main, debout". La veritat és que al.lucines de la facilitat i del bon accent que té.
Però passada la gràcia del moment, comença a fer ràbia que es dirigeixi a nosaltres en aquest idioma i no en el de casa.
Així que, seguint els consells d'altres mares, on la llengua de casa és diferent a la de fora, i els de la pediatra, cada vegada que es dirigeix en francès intentem traduir allò que ens demana en català perquè ho repeteixi. Però és dificilíssim, perquè nosaltres l'entem ens parli en l'idioma que ens parli, però ens hem de mantenir ferms.

I el més curiós de tot, és que ell no és conscient de que parla dos idiomes totalment diferents, i és massa petit per dir-li que a casa es parla català, perquè no enten això del "català"

El passat cap de setmana vam anar al Casal Català de Lausanne ja que feien activitats infantils per celebrar St. Jordi. Vam pensar que era una bona manera de mantenir-lo unit a les tradicions de casa nostra i a la nostra llengua, però tot i que tothom parlava en català, ell es dirigia en francès! I no enteníem perquè, teníem un sentiment de frustració enorme perquè erem allà per ell, perquè sentís parlar català a altres persones que a nosaltres o a la família.
Erem a Suïssa però aquella sala era una Catalunya en miniatura, i ell duro que duro amb el francès.

I llavors, soprèn quan es dirigeix a gent castellana o anglesa en francès, com si fos la llengua que tothom parla.

Com era d'esperar, també ens hem trobat en situacions incòmodes i molestes, com quan gent castellana ens ha "renyat" perquè el nen no parla la llengua del país del seu passaport; però aquest és un altre tema. Evidentment que volem que aprengui el castellà, però haurà d'esperar.

I la nostra situació encara és senzilla, perquè pare i mare parlem la mateixa llengua, doncs coneixem a bastants pares on cadascú parla un idioma diferent. Fa no gaire, ens va sorprendre una família on ella és grega, el pare holandès, entre ells parlen anglès i viuen en un país francòfon, així que la nena està en contacte en 4 idiomes i només té 18 mesos!

L'únic que us puc dir és que quantes més llengües aprenguin de petits millor, doncs per ells no seran llengües estrangeres. Això si, tal i com diuen els pediatres, sempre us heu de dirigir als vostres fills en una llengua, i sapigueu que faran frases més tard que els que només tenen una única llengua per aprendre.

Us adjunto un link d'un blog que he trobat molt interessant per educar a nens bilingües i fins i tot, de vegades, trilingües: http://blogs.elpais.com/mamas-papas/2011/03/criando-ninios-bilingues.html


Todos los catalanes somos bilingües, digan lo que digan. Algunos tenemos más acento que otros, según qué lengua predomine.
Somos bilingües catalán y castellano, y la mayoría de veces no somos conscientes o no le damos importancia.
No sabemos como las aprendimos, ni si nos costó, ni si las mezclábamos cuando éramos pequeños ... Empezamos darnos cuenta de la dificultad y de lo que representa cuando nuestros hijos comienzan a hablar.

En casa hablamos catalán y esta es la lengua materna de nuestro hijo. Pero no es la única lengua que oye, pues al vivir en una región francófona y al ir a la guardería, el francés está muy presente en su día a día.

Hasta hace cuatro días, no habíamos oído nunca una palabra francesa saliendo de la boca del niño, incluso llegué a preguntar en la guardería si los entendía o si decía algo en esta lengua, que para nosotros es extranjera. Y resulta que no había ningún problema, el niño hacía la diferencia entre lo que se hablaba en casa y lo que se hablaba fuera.

Pero desde hace un mes, su cabeza es una olla a presión, y vemos que la lengua que domina es el francés. En la familia de Cataluña les hace mucha gracia oírle hablar con ese idioma, e incluso lo alientan a seguir, porque claro imaginaos a un renacuajo diciendo: "attends" o "assis côté Martó" o "donne la main, debout". La verdad es que es alucinante la facilidad y el buen acento que tiene.
Pero pasada la gracia del momento, empieza a hacer rabia que se dirija a nosotros en este idioma y no en el de casa.
Así que, siguiendo los consejos de otras madres, donde la lengua de casa es diferente a la de fuera, y los de la pediatra, cada vez que se dirige en francés intentamos traducir lo que nos pide en catalán para que lo repita. Pero es dificilísimo, porque nosotros le entendemos nos hable en el idioma que nos hable, pero nos tenemos que mantener firmes.

Y lo más curioso de todo, es que él no es consciente de que habla dos idiomas totalmente diferentes, y es demasiado pequeño para decirle que en casa se habla catalán, porque no entiende eso del "catalán"

El pasado fin de semana fuimos al Casal Catalán de Lausanne ya que hacían actividades infantiles para celebrar St. Jordi. Pensamos que era una buena manera de mantenerlo unido a las tradiciones de nuestra casa y a nuestra lengua, pero aunque todo el mundo hablaba en catalán, él se dirigía en francés! Y no entendíamos porqué, teníamos un sentimiento de frustración enorme porque estábamos allí por él, porque oyera hablar catalán a otras personas que a nosotros o a la familia.
Estábamos en Suiza pero esa sala era una Cataluña en miniatura, y él arre que arre con el francés.

Y entonces, soprende cuando se dirige a gente castellana o inglesa en francés, como si fuera la lengua que todo el mundo habla.

Como era de esperar, también nos hemos encontrado en situaciones incómodas y molestas, como cuando gente castellana nos ha "regañado" porque el niño no habla la lengua del país de su pasaporte; pero este es otro tema. Evidentemente que queremos que aprenda el castellano, pero tendrá que esperar.


Y nuestra situación aún es sencilla, porque padre y madre hablamos la misma lengua, pues conocemos a bastantes padres donde cada uno habla un idioma diferente. Hace no mucho, nos sorprendió una familia donde ella es griega, el padre holandés, entre ellos hablan inglés y viven en un país francófono, así que la niña está en contacto con 4 idiomas y sólo tiene 18 meses!

Lo único que os puedo decir es que cuantas más lenguas aprendan de pequeños mejor, porque para ellos no van a ser lenguas extranjeras. Eso si, tal y como dicen los pediatras, siempre debéis dirigiros a vuestros hijos en una lengua, y sabed que harán frases más tarde que los que sólo tienen una única lengua para aprender.


Os adjunto un link de un blog que he encontrado muy interesante para educar a niños bilingües e incluso, a veces, trilingües: http://blogs.elpais.com/mamas-papas/2011/03/criando-ninios-bilingues.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada