dilluns, 11 de març de 2013

Train touristique à Genève


Esperem que els dies comencin a ser més agradables i llargs per poder gaudir de sortides, i una bona manera de descobrir una ciutat i que els nens disfrutin, és amb un tren turístic.

A Barcelona es porta més el Bus turístic i la veritat és que només hi han guiris, però a Ginebra hi han tres trenets que fan recorreguts diferents.

 • Vieille Ville de Genève: la durada és de 45m i el trenet ens transporta als 2000 anys d'història de la ciutat. El recorregut comença i acaba a la Place du Rhône. És gratuït pels menors de 3 anys, 9,90CHF pels adults i 6,90CHF pels nens. Surt cada dia a partir de les 10h45.
 • Parcs et Résidences: només funciona segons la temporada, de març a novembre només els caps de setmana i la durada és de 35m. El trenet ens fa descobrir les vores del Llac Léman amb els seus parcs i jardins.  És gratuït pels menors de 3 anys, 8,90 CHF pels adults i 5,90CHF pels nens. El recorregut comença i acaba en el Quai du Mont Blanc

 • International Tour: funciona tots els dies de l'1 de març al 24 de decembre i la durada és de 45m. En aquest recorregut passarem per a multitud d'organitzacions internacionals que hi han a Ginebra i descobrirem la "rive gauche" (la vora esquerra) del llac. És gratuït pels menors de 3 anys, 19,90 CHF pels adults i 9,90 pels nens. El tren es pot agafar a la Place du Rhône o al Quai du Mont Blanc.Disfruteu del viatge!


Esperemos que los días empiecen a ser más agradables y largos para poder disfrutar de salidas, y una buena manera de descubrir una ciudad y que los niños disfruten, es con un tren turístico.

En Barcelona se lleva más el Bus turístico y la verdad es que sólo hay guiris, pero en Ginebra hay tres trenecitos que hacen recorridos diferentes.
 • Vieille Ville de Genève: la duración es de 45m y el tren nos transporta a los 2000 años de historia de la ciudad. El recorrido comienza y termina en la Place du Rhône. Es gratuito para los menores de 3 años, 9,90 CHF para los adultos y 6,90 CHF para los niños. Sale cada día a partir de las 10h45.
 • Parcs et Résidences: sólo funciona según la temporada, de marzo a noviembre sólo los fines de semana y la duración es de 35m. El tren nos hace descubrir las orillas del Lago Léman con sus parques y jardines. Es gratuito para los menores de 3 años, 8,90 CHF para los adultos y 5,90 CHF para los niños. El recorrido comienza y termina en el Quai du Mont Blanc
 • International Tour: funciona todos los días del 1 de marzo al 24 de diciembre y la duración es de 45m. En este recorrido descubriremos la multitud de organizaciones internacionales que hay en Ginebra y también la "rive gauche" (la orilla izquierda) del lago. Es gratuito para los menores de 3 años, 19,90 CHF para los adultos y 9,90 para los niños. El tren se puede coger en la Place du Rhône o al Quai du Mont Blanc.


Disfrutad del viaje!

On espère que les journées commencent à être plus agréables et longs pour pouvoir les profiter, et un excellente façon de découvrir une ville et que les enfants jouissent, est avec train touristique.


À Barcelone, il y a seulement de bus de touristiques et il y a que des étrangers, mais à Genève il ya trois itinéraires différents qu'on peut faire avec des petits trains.
 • Vieille Ville de Genève: la durée est de 45m et le train nous emmène dans l'histoire de 2000 ans de la ville. La visite commence et se termine à la Place du Rhône. Il est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, pour les adultes 9.90 CHF et les enfants 6.90 CHF. Départ tous les jours à partir de 10h45.
 • Parcs et Résidences: ne fonctionne que de façon saisonnière, de Mars à Novembre que les week-end et la durée est de 35m. Le train nous fait découvrir les rives du lac Léman, avec ses parcs et jardins. Il est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, pour les adultes 8.90 CHF et pour les enfants  5.90 CHF. La visite commence et se termine au quai du Mont-Blanc
 • International Tour: fonctionne tous les jours du 1er Mars au 24 Décembre et la durée est de 45m. Sur ce circuit, on peut découvrir la multitude d'organisations internationales qu'il y a à Genève et aussi la "rive gauche" du lac. Il est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, pour les adultes 19,90 CHF et pour les enfants 9,90CHF. Le train peut être pris dans la Place du Rhône ou le Quai du Mont-Blanc.


Amusez-vous bien!We hope that the days begin to be longer and more sunny to enjoy them, and a great way to discover a city with children it's taking the tourist train.

In Barcelona, ​​there are only tourist buses and there are only for foreigners, but in Geneva there are three different tours that you can do with small trains.

 • Old Town of Geneva: 45 minutes travel train and it takes you into the 2000 years history of the city. The tour begins and ends at the Place du Rhône. It is free for children under 3 years for adults 9.90 CHF and 6.90 CHF children. Departing daily from 10:45.
 • Parks and Residences: only works seasonally from March to November, the weekend and the duration is 35m. The train makes you discover the edge of Lake Geneva, with his parks and gardens. It is free for children under 3 years for adults 8.90 CHF and 5.90 CHF for children. The tour begins and ends at the Quai du Mont-Blanc
 • International Tour: runs daily from March 1st to December 24th and the duration is 45m. On this tour, you can discover the international organizations and also the "left side" of the lake. It is free for children under 3 years for adults 19.90 CHF and 9.90 CHF for children. The train can be taken in the Place du Rhône or the Quai du Mont-Blanc.

For more information:  http://www.swisstours-excursions.ch/fr/suisse-tours-excursions-geneve-trains-a-trolleys-tours.html

Have fun!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada