dimarts, 12 de març de 2013

Aquari de Barcelona


 Com que no veiem el dia gaire clar, vam decidir anar a l'Aquari de Barcelona.

L'entrada no és gens barata però per sort sempre donen vals de descompte al McDonald's o en els diaris, així que en comptes de pagar 19€ en vam pagar 15€. I menys mal perquè quin matí més dolent que vam passar.
Vam haver de fer una cua de quasi 40 minuts per poder comprar les entrades, em sembla que tot Barcelona s'havia posat d'acord per anar a veure taurons. D'acord que les entrades es poden comprar per internet però tampoc és lògic tanta espera; era un dissabte, si, però no estàvem en plena època turística
Creiem que el nen s'ho passaria d'allò més bé veient com els peixos i els taurons passaven per damunt del seu cap però tot van ser plors i total desinterès davant dels peixos.
Mira que ho vam intentar, però no hi va haver manera i amb una hora havíem fet la visita. Quasi vam estar més estona esperant per comprar les entrades que dins de l'aquari.
Però de vegades això ja passa, els pares estem emocionadíssims per fer-los descobrir alguna cosa i ells, senzillament, no tenen el dia.
I això és el que ens va passar, s'havia llevat amb el peu esquerre i ja podíem fer-li totes les "moneries" possibles que ell passava de tot.

Per tant, la meva recomenació seria portar-los quan tinguin uns 4 o 5 anys, no és un indret fet per nens més petits, i amb el preu de l'entrada ja pots tenir interès perquè en surtin embadalits!

La veritat és que em sembla que ningú de la família guarda un bon record d'aquesta visita, no només pels plors del nen, sinó perquè en vam sortir tots decebuts.

Fitxa tècnica:

Horari
Dilluns a Divendres
9h30 a 21h
Caps de setmana i festius
9h30 a 21h30 a l’estiu fins les 23h
Preus
Adults
19€
Nens 5-10 anys
14€
Tarifa reduïda nens de 3 a 4 anys
5€
Adreça
Moll d'Espanya del Port Vell, s/n - 08039 BARCELONA
Como no veíamos el día muy claro, decidimos ir al Acuario de Barcelona.

La entrada no es nada barata pero por suerte siempre dan vales de descuento al McDonalds o en los periódicos, así que en vez de pagar 19 € pagamos 15 €. Y menos mal porque qué mañana más mala que pasamos.

Tuvimos que hacer una cola de casi 40 minutos para poder comprar las entradas, me parece que todo Barcelona se había puesto de acuerdo para ir a ver tiburones. Está bien que las entradas se pueden comprar por internet pero tampoco es lógico tanta espera; era un sábado, si, pero no estábamos en plena época turística

Pensábamos que el niño se lo pasaría en grande, viendo como los peces y los tiburones pasaban por encima de su cabeza pero todo fueron llantos y total desinterés ante los peces.
Mira que lo intentamos, pero no hubo manera y con tan sólo una hora habíamos hecho la visita. Casi estuvimos más tiempo para comprar los tickets que dentro del acuario.
Pero a veces esto ya pasa, los padres estamos emocionadísimos para hacerles descubrir algo y ellos, sencillamente, no tienen el día.
Y eso es lo que nos pasó, se había levantado con el pie izquierdo y ya podíamos hacerle todas las monerías posibles que él pasaba de todo.

Por lo tanto, mi recomendación sería llevarlos cuando tengan unos 4 o 5 años, no es un lugar hecho para niños más pequeños, y con el precio de la entrada ya puedes tener interés para salgan alucinados​​!

La verdad es que me parece que nadie de la familia tiene un buen recuerdo de esta visita, no sólo por lloro del niño, sino porque salimos todos decepcionados.

Ficha técnica:

Horario
Lunes a Viernes
9h30 a 21h
Fines de semana y festivos
9h a 21h30 en verano abren hasta las 23h
Precios
Adultos
19€
Niños 5-10 años
14€
Tarifa reducida para niños entre 3 y 4 años
5€
Dirección
Moll d'Espanya del Port Vell, s/n - 08039 BARCELONA

Comme il faisait un temps bizarre, nous avons décidé d'aller à l'Aquarium de Barcelone.

L'entrée n'est pas donnée mais heureusement toujours donnent des coupons de réduction au McDonald's ou dans les journaux. De cette façon, nous avons payé 15€ au lieu de 19€. Et Dieu merci, parce que nous n'avons pas passé une super matinée.

Nous avons eu de faire la queue pendant environ 40 minutes seulement pour acheter des billets, je pense que tout Barcelone avait décidé aller voir les requins. Bien que les billets peuvent être achetés en ligne, mais je ne trouve pas logique attendre tout ce temps, oui, c'était un samedi, mais nous n'étions pas en pleine saison touristique. 

Nous avons cru que notre fils serait super content, regardant les poissons et les requins passé au-desus de sa tête, mais tout était pleurs et une grande indifférence vers les poissons. 
Nous avons tout essayé, mais il n'y avait aucun moyen et avec seulement une heure nous avons visité l'aquarium. Presque nous avons passé plus de temps pour acheter les billets que pour le visiter.
Mais parfois, ça arrive, les parents sont tellement heureux de faire découvrir quelque chose à ses enfants et eux, ce n'est pas leur journée.
Et c'est ça qui nous est arrivé, il s'était levé du pied gauche et nous on pouvait faire le clown que lui n'était pas d'humeur. 

Ma recommandation serait d'y aller quand ils ont environ 4 ou 5 ans, ce n'est pas un endroit fait pour les bébés, et avec le prix du billet on a intérêt de qu'ils aiment! 

Je crois que personne dans la famille garde un bon souvenir de cette visite, non seulement parce que l'enfant pleurait, mais aussi car nous étions déçus.

Fiche technique:

Horaires
Lundi à Vendredi
9h30 à 21h
Week-ends et fériées
9h30 à 21h30 e été ouvrent jusqu’à 23h
Prix
Adultes
19€
Enfants 5-10 ans
14€
Enfants de 3 à 4 ans
5€
Adresse
Moll d'Espanya del Port Vell, s/n - 08039 BARCELONA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada