dijous, 18 d’abril de 2013

Sant JordiEl mes d'abril té un dia molt especial pels catalans i pels enamorats, Sant Jordi, el dia del llibre i de la rosa.

La veritat és que s'enyora molt aquest dia quan es viu fora de Catalunya. Aquí és un dia més, i encara que vulguis continuar amb la tradició, aquesta no té massa sentit quan ningú més la celebra.
Ningú va a la floristeria a buscar un sola rosa, i evidentment no tenen espigues per acompanyar-la. No tenen mil colors d'aquesta flor, ni barreges formant els colors de la senyera o de la bandera del Barça, aquí només hi ha el vermell, el rosa o el blanc. I quan els hi demanes una sola rosa sense res més que l'acompanyi, et miren estranyats, i queda tan pobre enmig de tot aquell celofàn. És un dia qualsevol i no es respira ni l'amor, ni la primavera, ni la cultura i costa celebrar el què significa aquest dia en un altre país. Però cada 23 d'abril regalo un llibre als meus dos homes tot i que sé que la rosa no la tinc assegurada.Quan anava al cole no m'agradava gens St. Jordi perquè els professors s'entossudien en que tots els alumnes, des de P3 fins a 8 d'EGB (3 anys fins a 14), havíem de fer dibuixos, escriure poesies, contes o redaccions pels Jocs Florals, i evidentment havia de ser dins de la temàtica de la Llegenda de St. Jordi i el drac. Odiava els maleïts Jocs Florals i per tant, el mes d'abril i St. Jordi.

Però quan per fi es van acabar les poesies obligatòries, el vaig començar a viure d'una altra manera i ara, enyoro no poder-me passejar per les Rambles de Barcelona.

Pels que no coneguin la llegenda ni la tradició, us en faré cinc cèntims:

Llegenda St. Jordi i el drac
En una vila hi havia un drac que tenia atemorits a tots els seus habitants. Per tal de calmar-lo, es va decidir que cada dia sacrificarien a una persona, fins que un dia li va tocar a la filla del rei.
Però quan el drac se l'anava a empassar, va aparèixer un cavaller, St. Jordi, per enfrontar-s'hi. Li va clavar la seva espasa i de la sang que va brollar en va néixer un roser.

Així doncs, es regala una rosa a la noia estimada i un llibre a l'enamorat. I us preguntareu perquè un llibre. Doncs perquè és el dia Internacional de Llibre, ja que un 23 d'abril van morir William Shakespeare i Miguel de Cervantes.

El 23 d'abril no és només el dia dels enamorats a Catalunya, sinó que St. Jordi és el seu patró, i per tant, tots els balcons s'engalanen amb la senyera.

A tots els pobles i ciutats és un dia per estar al carrer ja que els llibreters i floristes instal.len paradetes pels carrers i places. Sempre he pensat que és la millor època per visitar la ciutat comtal, un dia molt nostre i que potser perquè no és festiu el vivim en plena intensitat.

En aquesta pàgina hi podeu trobar les activitats que es faràn a Barcelona http://w1.bcn.cat/santjordi/ca
i en aquesta altra, http://www.sabadell.cat/images/Cultura/pdfs/santjordi_ok.pdf les activitats de la meva ciutat natal.

Segons vosaltres, quins seran els llibres més venuts?

Bon St. Jordi!

El mes de abril tiene un día muy especial para los catalanes y para los enamorados, San Jorge, el día del libro y de la rosa.

La verdad es que se añora mucho este día cuando se vive fuera de Cataluña. Aquí es un día más, y aunque quieras continuar con la tradición, ésta no tiene mucho sentido cuando nadie más la celebra.
Nadie va a la floristería a buscar un sola rosa, y evidentemente no tienen espigas para acompañarla. No tienen mil colores de esta flor, ni mezclas formando los colores de la "senyera" o de la bandera del Barça, aquí solo hay el rojo, el rosa o el blanco. Y cuando les pides una sola rosa sin nada más que la acompañe, te miran sorprendidos, y queda tan pobre en medio de todo aquel celofán. Es un día cualquiera y no se respira ni el amor, ni la primavera, ni la cultura y cuesta celebrar lo que significa este día en otro país. Pero cada 23 de abril regalo un libro a mis dos hombres aunque sé que la rosa no la tengo garantizada.

Cuando iba al cole no me gustaba nada St. Jordi porque los profesores se obstinaban en que todos los alumnos, desde P3 hasta 8 de EGB (de 3 años hasta 14), teníamos que hacer dibujos, escribir poesías, cuentos o redacciones para los Juegos Florales, y evidentemente tenía que ser dentro de la temática de la Leyenda de San Jorge y el dragón. Odiaba los malditos Juegos Florales y por lo tanto, el mes de abril y San Jorge.

Pero cuando por fin se acabaron las poesías obligatorias, lo empecé a vivir de otra manera y ahora, añoro no poderme pasear por las Ramblas de Barcelona.

Para los que no conozcan la leyenda ni la tradición, os los cuento en pocas palabras:

Leyenda San Jorge y el dragón
En una villa había un dragón que tenía asustados a todos sus habitantes. Con el fin de calmarlo, decidieron que cada día sacrificarían a una persona, hasta que un día le tocó a la hija del rey.
Pero cuando el dragón se la iba a tragar, apareció un caballero, San Jorge, para enfrentarse a él. Le clavó su espada y de la sangre que brotó nació un rosal.

Así pues, se regala una rosa a la chica amada y un libro al enamorado. Y os preguntaréis porque un libro. Pues porque es el día Internacional de Libro, ya que un 23 de abril murieron William Shakespeare y Miguel de Cervantes.

El 23 de abril no sólo es el día de los enamorados en Cataluña, sino que San Jorge es su patrón, y por lo tanto, todos los balcones se engalanan con la bandera.

En todos los pueblos y ciudades es un día para estar en la calle ya que los libreros y floristas instalan puestos por las calles y plazas. Siempre he pensado que es la mejor época para visitar la ciudad condal, un día muy nuestro y que tal vez porque no es festivo, lo vivimos con plena intensidad.

En esta página podéis encontrar las actividades que se harán en Barcelona http://w1.bcn.cat/santjordi/ca
y en esta otra, http://www.sabadell.cat/images/Cultura/pdfs/santjordi_ok.pdf las actividades de mi ciudad natal.

Según vosotros, ¿cuáles serán los libros más vendidos?

Feliz St. Jordi!


Le mois d'Avril a un jour très spécial pour les Catalans et pour les amoureux, St. Jordi, la journée du livre et de la rose.

La vérité est qu'il me manque beaucoup ce jour quand vous vivez à l'étranger. Ici c'est un autre jour dans le mois, et même si on veut continuer avec la tradition, il n'a pas de sens quand ici on ne la célèbre pas.
Personne ne va chez le fleuriste pour acheter une seule rose, et, évidemment, n'ont pas d'épis pour l'accompagner. Il n'y a pas beaucoup des couleurs de cette fleur, ou des mélanges que forment les couleurs du drapeau catalan ou le drapeau du Barça, ici il y a seulement le rouge, le rose ou le blanc. Et quand on leur demande une seule rose sans rien d'autre, ils vous regardent bizarrement, et elle est toute pauvre au milieu de tout ce cellophane. C'est une journée ordinaire et on ne respire ni l'amour, ni le printemps, ni la culture et on a du mal à le fêter ça que signifie ce jour dans un autre pays. Mais chaque 23 Avril j'offre un livre  à mes deux hommes, même si je sais que la rose n'est pas garantie.

Quand j'allais à l'école, je n'aimait pas St. Jordi parce que les professeurs persistent en ce que tous les élèves, à partir de P3 jusqu'à 8 de EGB (de 3 à 14 ans), nous fassions des dessins, écrire des poèmes, des histoires ou des essais pour les Jeux Floraux, et devait évidemment être dans le thème de la légende de saint Georges et le dragon. Je détestais les fichus Jeux Floraux, le mois d'Avril et St. Jordi.

Mais quand finalement les poèmes obligatoires ce sont finis, j'ai commencé à vivre différemment ce jour et maintenant, il me manque pouvoir me promener à les Ramblas de Barcelone.

Pour ceux qui ne connaissent pas la légende ou la tradition, voici la bref histoire:

Légende de Saint Georges et le Dragon
Dans un village, il y avait un dragon qui avait effrayé tous ses habitants. Pour le calmer, ils ont décidé que chaque jour une personne se sacrifie, jusqu'au jour que c'était le tour de la fille du roi.
Mais quand le dragon allait l'avaler un chevalier est apparu, St. Jordi, pour lui faire face. Il enfonça son épée et de la sang qui coulait est né un rosier.

Ainsi, on offre une rose aux filles et un livre à son amour. Mais pourquoi un livre. Parce que c'est la Journée internationale du livre depuis la mort un 23 Avril de William Shakespeare et Miguel de Cervantes.

Les 23 Avril n'est pas seulement le jour des amoureux en Catalogne, St. Jordi est aussi le patron, et par conséquent, tous les balcons sont ornés avec le drapeau catalan.

Dans toutes les villes est un jour pour se promener dans la rue car les fleuristes et les libraires mettent en place des stands dans les rues et sur les places. J'ai toujours pensé que c'est le meilleur moment pour visiter cette ville, un grand jour que nous vivons avec intensité.

Sur cette page vous pouvez trouver les activités qui se feront à Barcelone http://w1.bcn.cat/santjordi/ca
et dans ceci les activités de ma ville natale http://www.sabadell.cat/images/Cultura/pdfs/santjordi_ok.pdf 

Selon vous, quels seront les livres plus vendus?

Bonne Saint Jordi!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada