dimarts, 9 d’abril de 2013

Aquaparc


A l'altra punta del Llac Léman, a Le Bouveret hi trobem dos parcs ideal per anar-hi amb nens o amb amics. Un d'ells és l'Aquaparc i a diferència d'altres aquaparcs que poguem conèixer, aquest està quasi tot a l'interior, i així podem aprofitar de les instal.lacions tot l'any.

Vam anar-hi divendres creient que no hi hauria ni una ànima, però no comptàvem amb les vacances escolars suisses.
Ho tenen molt ben muntat; el bracelet que et donen com accés a les piscines, també obre la taquilla i el pots carregar amb diners, així només necessites la tovallola i la resta es pot quedar al vestuari. Si hi vols passar tot el dia, et recomanen posar-hi 25CHF per persona, comptant que el menú més car és de 17CHF i el menú infantil de quasi 8CHF.
Com a bons catalans el què es preocupava era com recuperar els diners que no havíem gastat, i a la sortida tens unes màquines que tan et serveixen per carregar més diners com recuperar-los.

Els vestuaris són mixtes, senzillament tenen unes cabines on et pots canviar tranquil.lament i també dutxes individuals.

Just entrar hi trobem un vaixell pirata que farà les delícies dels més petits. Amb tobogans adequats a ells i jocs d'aigua. Aquí no calen els maneguets (coneguts popularment per "manguitos"), l'alçada màxim de l'aigua és de 50cm i no a tot arreu. Per la resta de piscines si que són obligatoris i si no penseu en agafar-los, us els poden deixar.

Ja us podeu imaginar que el nen s'ho va passar teta, i nosaltres també! Li va encantar baixar pel tobogan gran amb el seu pare, encara que el final del trajecte s'acabés amb una capbussada. Però el que no li va fer gens de gràcia va ser la piscina amb onades, així que ja sabem que aquest estiu anar al mar no serà del seu grat.

I a partir dels 14 anys s'obre un món de possibilitats! Tobogans per tots els gustos, per baixar-hi amb diferents tipus de flotadors o matalasos. I pels més intrèpids hi ha el Booster loop, on esperareu que la trampeta s'obri per caure literalment dins del tub.

Pels que encara no tinguin 14 anyets i el vaixell pirata se'ls hi fagi petit, trobaran altres tobogans per les seves edats i fins i tot un riu de corrent, on senzillament agafes un flotador i et deixes portar per la corrent.

Per cert, per aquells que hi aneu amb menuts a tot arreu hi trobareu cambiadors, tant a dins de les piscines com als vestuaris; en el restaurant hi trobareu un microones, escalfa biberons i trones, i fins i tots un parell de llits de viatge!

Segur que després de tantes experiències dormiran durant tot el trajecte de tornada a casa!


Fitxa tècnica:

Horari
10h30 a 18h30 tots els dies, i tanquen més tard els caps de setmana, festius o estiu.
Preus
Adults
49CHF tot el dia o 43CHF per 5 hores
Nens 5-15 anys
39CHF tot el dia o 34CHF per 5 hores
Menors de 5 anys
Gratuït
Adreça
Route de la Plage 122, Le Bouveret ou Port-Valais 1897


A la otra punta del Lago Lemán, en Le Bouveret encontramos dos parques ideales para ir con niños o con amigos. Uno de ellos es el Aquaparc y a diferencia de otros aquaparques que podamos conocer, este está casi todo en el interior, y así podemos aprovechar de las instalaciones todo el año.

Fuimos el viernes creyendo que no habría ni un alma, pero no contábamos con las vacaciones escolares suizas.
Lo tienen muy bien montado, la pulsera que te dan como acceso a las piscinas, también abre la taquilla y la puedes cargar con dinero, así sólo necesitas la toalla y el resto se puede quedar en el vestuario. Si quieres pasar todo el día, te recomiendan poner 25CHF por persona, contando que el menú más caro es de 17CHF y el menú infantil de casi 8CHF.
Como buenos catalanes lo que nos preocupaba era cómo recuperar el dinero que no habíamos gastado, y en la salida tienes unas máquinas que tanto sirven para cargar más dinero como recuperarlo.

Los vestuarios son mixtos, sencillamente tienen unas cabinas donde te puedes cambiar tranquilamente y también duchas individuales.

Justo al entrar encontramos un barco pirata que hará las delicias de los más pequeños. Con toboganes adecuados para ellos y juegos de agua. Aquí no se necesitan los manguitos, la altura máxima del agua es de 50cm y no en todas zonas. Para el resto de piscinas si que son obligatorios y si se os olvidan, os los pueden dejar. 

Ya os podéis imaginar que el niño se lo pasó teta, y nosotros también! Le encantó bajar por el tobogán grande con su padre, aunque el final del trayecto se acabara con una zambullida. Pero lo que no le hizo ninguna gracia fue la piscina con olas, así que ya sabemos que este verano ir al mar no será de su agrado.

Y a partir de los 14 años se abre un mundo de posibilidades! Toboganes para todos los gustos, para bajarlos con diferentes tipos de flotadores o colchones. Y para los más intrépidos existe el Booster loop, donde se espera que la trampilla se abra para caer en picado dentro del tubo.

Para los que aún no tengan 14 añitos y el barco pirata se les haga pequeño, encontrarán otros toboganes para sus edades e incluso un río, donde sencillamente coges un flotador y te dejas llevar por la corriente.

Por cierto, para aquellos que vayáis con pequeños, en todas partes encontraréis cambiadores, tanto dentro de las piscinas como en los vestuarios, en el restaurante encontraréis un microondas, calienta biberones y tronas, e incluso todos un par de camas de viaje !

Seguro que después de tantas experiencias dormirán durante todo el trayecto de vuelta a casa!


Ficha técnica:
Horario
10h30 a 18h30 todos los días, y cierran más tarde los fines de semana, festivos y verano. 
Precios
Adultos
49CHF todo el día o 43CHF por 5 horas
Niños 5-15 años
39CHF tot el dia o 34CHF per 5 hores
Menores de 5 años
Gratuito
Dirección
Route de la Plage 122, Le Bouveret ou Port-Valais 1897


A l'autre bout du lac Léman, à Le Bouveret vous trouverez deux parcs idéales pour y aller avec des enfants ou des amis. L'un est l'Aquaparc et contrairement à d'autres parcs aquatiques où les installations sont à l'extérieur, dans celui ci presque tout est à l'intérieur, et ainsi nous pouvons profiter des installations tout au long de l'année.

Nous y sommes allés le vendredi et on pensait qu'il n'y aurait ni une âme, mais c'étaient les vacances scolaires suisses.
C'est très bien organisé, le bracelet qui vous donne accès à la piscine, ouvre également le casier et vous y pouvez mettre de l'argent, de cette façon vous avez besoin seulement de la serviette et le reste peut rester dans le vestiaire. Si vous y passez toute la journée, ils vous recommandent d'y mettre 25CHF par personne, soit disant que le menu le plus cher est de 17CHF et le menu pour enfants 8CHF.
Comme bons Catalans nous inquiétait de savoir comment récupérer l'argent que nous n'avions pas utilisé, et à la sortie il y a des machines qui servent à la fois pour charger ou récupérer l'argent.

Les vestiaires sont mixtes, mais il y a des cabines pour se changer tranquillement et douches individuelles.

A l'entrée vous trouverez un bateau pirate qui fera ravir les petits. Avec des toboggans pour son âge et jeux d'eau. Ici la porte de brassards n'est pas obligatoire, la profondeur de l'eau est de 50 cm. Pour toutes les autres piscines, ils sont obligatoires mais si vous les oubliez ils peuvent vous les prêter.

Vous pouvez vous imaginer que notre fils s'est bien éclaté, et nous aussi! Il aimait descendre le toboggan grand avec son père, bien que la fin de la course finissait par un plongeon. Mais ce qu'il n'a pas aimé c'était la piscine à vagues, nous savons que cet été ne sera de son goût aller à la mer.

Et à partir de l'âge de 14 ans s'ouvre un monde de possibilités! Toboggans pour tout les goûts, pour les descendre avec différents types de flotteurs ou des matelas. Et pour les plus aventureux, il existe Booster Loop, où on attend que la trappe s'ouvre pour tomber dans le tube.

Pour ceux qui n'ont pas encore 14 ans et qui pensent que le bateau pirate est pour les plus petits, vont trouver d'autres toboggans et même une rivière, où il vous suffit de prendre une bouée et vous laissez porter par le courant.

Pour ceux que vous y irez avec bébés, vous trouverez plein d'endroit pour les changer; dans le restaurant, vous trouverez un micro-ondes, chauffe-biberons et des chaises hautes, et même un des lits voyages!

Après toutes ces expériences ils vont dormir tout le chemin du retour!

Fiche technique
Horaires
10h30 à 18h30 tous les jours, et ferment plus tard les weekends, fériés et l'été. 
Prix
Adults
49CHF la journée 43CHF 5 heures
Enfants 5-15 ans
39CHF la journée 34CHF 5 heures
Minors de 5 ans
Gratuit
Adresse
Route de la Plage 122, Le Bouveret ou Port-Valais 1897

At the end of Lake Geneva in Le Bouveret there are two ideal parks where you can go with your children or friends. One is the Aquapark and unlike other water parks where facilities are outside, in this one the majority of the facilities are inside, and so we can enjoy the facilities throughout the year.

We went on Friday and we thought that we would be alone, but it was the school holidays in Switzerland.

It is very well organized, the bracelet that gives you the access to the pool, also opens the locker and you can save money, this way you only need the towel and the rest can stay in the locker room. 

If you spend all day, they recommend you to put 25CHF per person, saying that the more expensive menu is 17CHF and children's menu 8CHF.

As we're Catalans we were worried about how to recover the money that we had not used, and out there are machines that are used for both load and recover the money.

The locker rooms are mixed, but there are changing rooms and showers quietly.

At the entrance you will find a pirate ship that children will love. With slides for his age and water games. The armbands are not mandatory; the water depth is 50 cm. For all other pools, they are required and if you forget they can lend.

You can imagine that our son had fun and so did we! He loved the slide down with his father, although the end of the race ended with a dive. But what he did not like was the wave pool; we know that this summer will go to taste the sea

And from the age of 14 opens up a world of possibilities! Slides for all tastes, for down with different types of floats or mattress. And for the more adventurous, there is Booster Loop, where you expect that the flap open to fall into the tube.

For those who have not yet 14 years old and think that the pirate ship is for babies, they will find other slides and even a river, where you just take a float and let you go with the flow.

For those that you go with babies, you will find plenty of places to change them; in the restaurant, you will find a microwave, bottle warmers and high chairs, and even beds!

After all these experiences they will sleep all the way home!

Hours
10h30 at 18h30 everyday, they close later the weekends, holidays and summer.
Price
Adults
49CHF everyday or 43CHF per 5 hours
Kids 5-15 years old
39CHF everyday or 34CHF per 5 hours
Less of 5 years old
Free
Adress
Route de la Plage 122, Le Bouveret ou Port-Valais 1897Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada