divendres, 5 de juliol de 2013

Zoo de la Garenne


Al mig de les muntanyes del Jura trobem el zoo de la Garenne, la seva gran particularitat és que tenen un munt d'aus rapaces: mússols, òlibes, falcons, tòtils, voltors...

Si heu estat al Zoo de Servion, aquest és molt més petit i familiar; amb mig dia es pot visitar, tot i que té àrea de picnic i xiringuito per si us hi voleu quedar a dinar.

El més curiós és el gat salvatge, que recorre la seva gàbia amb cara de pocs amics i els nens no veuen cap mena de diferència amb el gat domèstic; sí, és més gran però els sents dient que el volen tocar. El que si que poden tocar són les cabres que hi han a l'àrea de picnic i fins i tot la closca d'alguna tortuga.

El mes de juny van batejar 2 llops nascuts al parc, Tima i Tilas; i cada any el zoo recull animals ferits per tal d'una vegada recuperats tornar-los alliberar a la natura.
Per tant, és més que un simple zoo on tenen els animals en captivitat, sinó que procura criar les espècies amenaçades, cuidar els animals salvatges ferits, i educar sobre la fauna i la natura.

Una bona manera de passar un diumenge a la tarda i us ben asseguro, que els camins i pobles que passareu són sortits dels dibuixos de la Heidi.

Per cert, a pocs mètres del zoo, el trencall fa una corba molt tancada, aneu en compte!

Fitxa tècnica

Horari
Estiu
9h a 18h
Hivern
9h a 17h30
Preus
Adults
10CHF
Nens 2-15 anys
5CHF
Menors de 2 anys
Gratuït
Adreça
1261 Le VaudEn medio de las montañas del Jura encontramos el zoo de la Garenne, su gran particularidad es que tienen un montón de aves rapaces: búhos, halcones, buitres ...

Si habéis ido el Zoo de Servion  este es mucho más pequeño y familiar; con medio día se puede visitar, aunque tiene área de picnic y chiringuito por si os queréis quedar a comer.

Lo más curioso es el gato salvaje, que recorre su jaula con cara de pocos amigos y los niños no ven ninguna diferencia con el gato doméstico; sí, es más grande pero los oyes diciendo que lo quieren tocar. Lo que si que pueden tocar son las cabras que hay en el área de picnic e incluso el caparazón de alguna tortuga.

En junio bautizaron 2 lobos nacidos en el parque, Tima y Tilas, y cada año el zoo recoge animales heridos para una vez recuperados volverlos a liberar a la naturaleza.
Por lo tanto, es más que un simple zoo donde tienen los animales en cautividad, sino que procuran criar las especies amenazadas, cuidar los animales salvajes heridos, y educar sobre la fauna y la naturaleza.

Una buena manera de pasar un domingo por la tarde y os aseguro, que los caminos y pueblos que pasaréis para llegar son salidos de los dibujos de Heidi.

Por cierto, a pocos metros del zoo, el desvío hace una curva muy cerrada, tened cuidado!

Ficha técnica
Horario
Verano
9h a 18h
Invierno
9h a 17h30
Precios
Adultos
10CHF
Niños 2-15 años
5CHF
Menores de 2 años
Gratuito
Dirección
1261 Le Vaud


Au milieu des montagnes du Jura on trouve le Zoo La Garenne, la grande caractéristique, c'est qu'ils ont beaucoup de rapaces: hiboux, chouettes, faucons, vautours ...

Si vous avez été au Zoo de Servion celui-ci est beaucoup plus petit et familial, avec une demi-journée vous pouvez le visiter, mais il a un espace pique-nique et une buvette pour si vous voulez y rester manger.

La chose plus étrange est le chat sauvage, il marche de sa cage avec un regarde fâché et les enfants ne voient aucune différence avec le chat domestique; si, il est plus grand, mais vous entendez comme ils disent qu'il veulent le câliner. Ça qu'ils peuvent toucher sont les chèvres, dans la zone de pique-nique et même la carapace d'une tortue.

En Juin ils ont baptisés 2 louveteaux nés dans le parc, Tima et Tilas; et chaque année, le zoo recueilli les animaux blessés et quand ils sont récupérés les relâchent dans la nature.
Par conséquent, il n'est pas seulement qun zoo où les animaux sont en captivité, ils cherchent à reproduire les espèces menacées, ils soignent les animaux sauvages blessés, et renseignent sur la faune et la nature.

Une bonne façon de passer un dimanche après-midi et je vous assure que les routes et les villages que vous allés passés sont com les dessins de Heidi. 

À quelques mètres du zoo, il y a un virage serré, faites attention!
Horaires
Été
9h à 18h
Hiver
9h à 17h30
Prix
Adultes
10CHF
Enfants 2-15 ans
5CHF
Moins de 2 ans
Gratuite
Adresse
1261 Le Vaud


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada