dilluns, 1 de juliol de 2013

Vivarium de Meyrin


No sé si ha d'arribar l'estiu o la tardor, aquest passat dissabte vam tornar a treure els jerseis i la pluja no ens va donar ni cinc minuts de treva. La idea era anar a la festa medieval de La Sarraz però de seguida vam haver de buscar un plan B. Després de rebuscar en la meva llista de possibles activitats per un dia de pluja, vaig trobar la millor opció: el Vivarium de Meyrin

Només vam necessitar 10 minuts per arribar-hi, queda una mica amagat i vist de fora, no li donarieu ni un duro. Té un parking petit ja que imagino que el número de visitants és reduït i heu de tenir en compte que no accepten targetes.

A l'entrada ens va donar la benvinguda un enorme cargol que una mica més i queda esclafat per la sabata del Martí; ell mateix el va agafar i el va deixar a l'herba per tal de que almenys sobrevisqués unes horetes més.
El pobre noi que venia les entrades va ser motiu de mofa quan el meu home li va preguntar si li sortien les serps del cap, ja que amb les rastes semblava l'escultura de Cellini "Perseu i el cap de medusa". Evidentment, això va provocar que el Martí se'l mires estranyat. 
En fi, a l'entrada hi tenen la "nurserie" i encara que siguin bebés, si no sou amants dels rèptils, fan la mateixa angúnia que els adults. L'exposició consta de dues plantes i pels pobres mortals que no tinguin coneixements de zoologia, només hi veuran serps, granotes aranyes, cocodrils, tortugues o llangardaixos de diferents mides. La visita ens va agradar, ho tenen molt ben muntat i per ser un vivarium en una ciutat petita hi tenen forces bestioles. De vegades resulta complicat que els nens més petits puguin veure a on s'amaguen aquests animalons de llengua bífida, sobretot quan es camuflen rera les fulles o entre els troncs.
A la part dels aràcnids no hi vaig posar ni un peu, només de veure algunes de les taràntules dissecades que tenien a la paret ja se'm va posar la pell de gallina. 

El que més li va agradar al Martí va ser poder tocar una serp! Ja marxàvem quan una parella amb dos nens li va demanar al noi de les rastes si podien tocar un d'aquells rèptils; i de seguida ens vam posar a la cua. D'un dels terraris va treure una serp que de seguida se li va entortolligar al braç, i sense cap mena de por, el nen, amb un sol dit, va tocar aquella pell freda i escatosa. Ens va explicar que no era verinosa, que tenia 15 anys i que era la única que treien pels nens perquè era "bona minyona".

És un bon lloc per anar-hi un dia de pluja, el problema són els horaris perquè a les cinc de la tarda ja està tancat i no obren tots els matins.

Fitxa tècnica

Horari

De dilluns a divendres de 14h a 17h
Dissabtes i diumenges de 10h a 17h
Preus
Adults
9CHF
Nens majors de 4 anys
6CHF
Menors de 4 anys
Gratuït
Adreça
32a, Cardinal-Journet, 1217 Meyrin

No sé si ha de llegar el verano o el otoño, el pasado sábado volvimos a sacar los jerseys y la lluvia no nos dio ni cinco minutos de respiro. La idea era ir a la fiesta medieval de La Sarraz pero enseguida tuvimos que buscar un plan B. Tras rebuscar en mi lista de posibles actividades para un día de lluvia, encontré la mejor opción: el Vivarium de Meyrin

Sólo necesitamos 10 minutos para llegar, queda algo escondido y visto desde fuera, no crees que valga la pena. Tiene un parking pequeño ya que imagino que el número de visitantes es reducido y debéis tener en cuenta que no aceptan las tarjetas de crédito.

En la entrada nos dio la bienvenida un enorme caracol que un poco más y queda aplastado por el zapato de Martí; él mismo lo cogió y lo dejó en la hierba para que al menos sobreviviera unas horas más.
El pobre chico que vendía las entradas fue motivo de "burla" cuando mi marido le preguntó si le salían las serpientes de la cabeza, ya que con las rastas parecía la escultura de Cellini "Perseo y la cabeza de medusa". Evidentemente, esto provocó que Martí lo mirase extrañado.

En fin, en la entrada tienen la "nurserie" y aunque sean bebés, si no sois amantes de los reptiles, dan el mismo asco que los adultos. La exposición consta de dos plantas y para los pobres mortales que no tengan conocimientos de zoología, sólo veréis serpientes, ranas, arañas, cocodrilos, tortugas o lagartos de diferentes tamaños. La visita nos gustó, lo tienen muy bien montado y para ser un vivarium en una ciudad pequeña tienen bastantes bichos. A veces resulta complicado que los niños más pequeños puedan ver dónde se esconden estos animales de lengua bífida, sobre todo cuando se camuflan tras las hojas o entre los troncos.
En la parte de los arácnidos no puse ni un pie, sólo de ver algunas de las tarántulas disecadas que tenían en la pared ya se me puso la piel de gallina.

Lo que más le gustó al Martí fue poder tocar una serpiente! Ya nos íbamos cuando una pareja con dos niños le pidió al chico de las rastas si podían tocar uno de esos reptiles, y enseguida nos pusimos a la cola. De uno de los terrarios sacó una serpiente que enseguida se le enroscó en el brazo, y sin ningún miedo, mi hijo, con un solo dedo, tocó aquella piel fría y escamosa. Nos explicó que no era venenosa, que tenía 15 años y que era la única que sacaban para los niños porque era "buena chica".

Es un buen lugar para ir un día de lluvia, el problema son los horarios porque a las cinco de la tarde ya está cerrado y no abren todas las mañanas.

Ficha técnica
Horario

De lunes a viernes de 14h a 17h
Sábados y domingos de 10h a 17h
Precio
Adultos
9CHF
Niños mayores de 4 años
6CHF
Menores de 4 años
Gratuito
Dirección
32a, Cardinal-Journet, 1217 MeyrinJe ne sais pas si c'est l'été ou l'automne qui doit arriver, ce samedi, nous avons ressortis les pulls et la pluie nous n'a même pas donné cinq minutes de répit. L'idée était d'aller à la fête médiévale de La Sarraz mais on a dû chercher un plan B. Après avoir fouillé dans ma liste des activités pour un jour de pluie, j'ai trouvé la meilleure option: le Vivarium de Meyrin

Nous y sommes arrivés en 10 minutes, il est un peu caché et vu de l'extérieur, on dirait qu'il ça ne vaut pas la peine. Il dispose d'un petit parking et j'imagine que le nombre de visiteurs est limité et vous devez savoir qu'ils n'acceptent pas les cartes de crédit.

A l'entrée nous avons été accueillis par une immense escargot qu'il a faillit mourir par la chaussure de Martí, et lui même l'a pris et l'a laissé sur l'herbe pour survivre au moins quelques heures de plus.
Mon mari lui a demandé au pauvre garçon qui vendait les billets si les  serpents sortaient de ça tête, car avec les rasta semblait la sculpture de Cellini  "Persée et la tête de Méduse." Évidemment, à cause de ce commentaire Martí le regardait perplexe.

Enfin, dans l'entrée il y a la "nurserie" et même si ils sont bébés, si vous n'êtes pas amateurs de reptiles, sont dégoûtants  L'exposition se compose de deux étages et les pauvres mortels qui n'ont aucune connaissance de la zoologie, seulement vous verrez des serpents, des grenouilles, des araignées, des crocodiles, des tortues et des lézards de différentes tailles. La visite nous a plu et pour être un vivarium d'ne petite ville ils ont pas mal d'animaux. Il est parfois compliqué pour les enfants de voir où ces animaux de langue fourchue se cachent, surtout quand ils se camouflent derrière les feuilles ou entre les troncs.
Dans la partie arachnide je n'ai pas mis le pied, seulement de voir quelques-uns des tarentules disséqués sur le mur j'avais déjà la chair de poule.

Ça que Martí a aimé le plus a été toucher un serpent! Nous partions quand un couple avec deux enfants a demandé au gars avec les rasta s'ils pouvaient toucher un de ces reptiles. De l'une des terrariums il a sortit un serpent que tout suite il s'enroulé dans le bras du mec, et sans aucune crainte, mon fils, avec un seul doigt, a touché cette peau froide et écailleuse. Il a expliqué qu'il n'était pas venimeuse,  il avait 15 ans et il était le seul serpent que sortaient pour les enfants, car il était «gentil».

C'est un bon endroit pour y aller un jour de pluie, le problème est les horaires car à cinq heures du soir est déjà fermé et ils n'ouvrent tous les matins.

Horaire

De lundi à vendredi de 14h à 17h
Samedi et dimanches de 10h à 17h
Prix
Adultes
9CHF
Enfants à partir de 4 ans
6CHF
Moins de 4 ans
Gratuite
Adresse
32a, Cardinal-Journet, 1217 Meyrin

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada