dimecres, 3 de juliol de 2013

Signal de Bougy: Novetats/Novedades/News


El diumenge vam anar per primera vegada aquest any al Signal de Bougy. I la gran sorpresa i novetat no va ser el nou restaurant sinó que el parking s'ha de pagar! No és la ruïna però és un gran canvi.

Aquesta és la llista de preus:

 • 1 hora: 1CHF
 • 2 hores: 2CHF
 • 3 hores: 2,5CHF
 • 4 hores: 3CHF
 • 5 hores: 3,5CHF
 • 6 hores: 4CHF
 • 7 hores: 4,5CHF
 • 8 hores: 5CHF
A partir de la novena hora és quan comença a fer mal, doncs se li ha d'anar sumanant 1,5CHF/hora.

Altres novetats són que han tret l'àrea de jocs de dins del restaurant; que s'han de demanar els canviadors a la recepció deixant un acompte, sinó haureu de canviar els bolquers dels vostres nens sobre d'una taula de fusta. I per fer el café ja no cal entrar dins del self-service de la Migros, sinó que just davant de les caixes hi ha una illa on serveixen els cafés.

A més a més, han instal.lat un "salto trampoline" en el miniland; i no només és per nens doncs fins als 90kg hi podeu pujar. Això si, és un pèl més car que pujar a les motos, són 6CHF per 5 minuts i 10CHF per 10 minuts.

Malgrat els canvis positius i negatius no ha perdut l'essència, i ahir vam passar un dia magnífic donant de menjar a les cabres, comprant el pa al forn de pa artesanal, fent un picnic...

I com era d'esperar vam marxar amb plors, no perquè no volgués tornar cap a casa sinó perquè a l'àrea de jocs, on també hi han tobogans nous, els nens més grans no feien atenció dels més petits, i li van clavar una espenta fent que es dongués un cop. Un blau més per la seva col.lecció.
El domingo fuimos por primera vez este año en el Signal de Bougy. Y la gran sorpresa y novedad no fue el nuevo restaurante sino que el parking se tiene que pagar! No es la ruina pero es un gran cambio.

Esta es la lista de precios:
 • 1 hora: 1CHF
 • 2 horas: 2CHF
 • 3 horas: 2,5 CHF
 • 4 horas: 3CHF
 • 5 horas: 3,5 CHF
 • 6 horas: 4CHF
 • 7 horas: 4,5 CHF
 • 8 horas: 5CHF
A partir de la novena hora es cuando empieza a hacer daño, pues se le debe ir sumando 1,5 CHF / hora.

Otras novedades son que han sacado el área de juegos dentro del restaurante; que se deben solicitar los cambiadores a la recepción dejando un anticipo, sino deberéis cambiar los pañales de vuestros niños sobre una tabla de madera. Y para tomar el café ya no es necesario entrar dentro del self-service de la Migros, sino que justo delante de las cajas hay una isla donde sirven los cafés.

Además, han instalado un "salto trampoline" en el Miniland, y no sólo es para niños pues hasta los 90kg se puede subir. Eso si, es un poco más caro que subir a las motos, son 6CHF por 5 minutos y 10CHF por 10 minutos.

A pesar de los cambios positivos y negativos no ha perdido la esencia, y ayer pasamos un día magnífico dando de comer a las cabras, comprando el pan en la panadería artesanal, haciendo un picnic ...

Y como era de esperar nos fuimos con llantos, no porque no quisiera volver a casa sino porque en el área de juegos, donde también han toboganes nuevos, los niños más mayores no hacían atención de los más pequeños, y le dieron un empujón haciendo que se diera un golpe. Un moretón más para su colección.

Le dimanche nous sommes allés pour la première fois cette année au le Signal de Bougy. Et la grande surprise et de nouveauté n'était pas le nouveau restaurant sinon que le parking maintenant est payant! Ce n'est pas énorme mais c'est un grand changement.

Voici la liste de prix:
 • 1 heure: 1 CHF
 • 2 heures: 2CHF
 • 3 heures: 2,5CHF
 • 4 heures: 3CHF
 • 5 heures: 3,5 CHF
 • 6 heures: 4CHF
 • 7 heures: 4,5 CHF
 • 8 heures: 5CHF
De la neuvième heure, c'est quand il commence à faire mal, car vous devriez ajouter 1,5 CHF / heure.

D'autres nouveautés sont qu'ils ont enlevé l'aire de jeu à l'intérieur du restaurant, vous devez demander les changeurs de réception en laissant un dépôt, sinon vous devrez changer les couches de vos enfant sur ​​une table en bois. Et pour prendre le café n'est plus nécessaire d'entrer dans le self-service de la Migros, juste en face des caisse il y a une île où l'on sert les cafés.

Ils ont aussi installé un "salto trampoline" dans Miniland, et pas seulement pour les enfants car le poids maximum est de jusqu'à 90 kg. Mais c'est un peu plus cher que monter sur les motos, sont 6CHF pour 5 minutes et 10CHF pour 10 minutes.

Malgré les changements positifs et négatifs n'a pas perdu l'essence, et hier nous avons passé une magnifique journée alimentant les chèvres, d'achetant du pain à la boulangerie artisanale, en faisant un pique-nique ...

Et comme prévu, nous sommes partis avec des larmes, non parce qu'il ne voulait pas rentrer chez à la maison, mais parce que dans l'aire de jeu, où il y a aussi des nouveaux toboggans, les enfants plus âgés ne font pas attention aux plus petits, et une fille le poussa. Un autre bleu à sa collection.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada