dijous, 21 de febrer de 2013

Primer vol amb un nadó: un gran repte! / Primer vuelo con un bebé: un gran reto!


Si organitzar un viatge de vegades resulta missió impossible, es converteix en un autèntic malson quan viatges amb un nadó per primera vegada.

Quinze dies abans, comences a prendre notes de tot el que necessites pel nen: bolquers, tovalloles humides, la crema pel culet, la farmaciola, xumets, juguets, roba per si fa fred, roba per si fa calor, mudes de recanvi, el peluix, pitets, llet, biberons, thermo.... Més que un viatge sembla un trasllat i tens el presentiment, que malgrat la teva llista màgica, quan arribaràs al destí hauràs de córrer per comprar alguna cosa imprescindible que havia fugit de la llista.

Una setmana abans, comences a separar la roba que et vols emportar, no fos cas que aquell conjuntet tan "mono" no el tinguessis net! I sembla que hagi arribat carnestoltes! El teu preciós reiató o reiatona va disfressat de guiri, amb conjunts inimaginables per tal de no embrutar el que hi ha a la fabulosa llista.

El dia fatídic arriba, queden 24 hores i no saps com podràs encabir la muntanya de roba i altres estris, a la maleta! I el més esgarrifós és que tot són coses pel nen, i et preguntes si quedarà lloc per la teva roba i la de la teva parella. 

I una suor freda et recórrer l'esquena perquè si vas amb una companyia de low cost pagues per maleta embarcada, i ell solet ja en necessita tota una! I si viatges amb atres companyies, els nens menors de 2 anys només tenen dret a embarcar una maleta de 10kg.

Però el malson continua! Ara toca fer la bossa per pujar a dalt de l'avió i comencen els interminables "per si". És a dir, per si te gana, per si s'embruta, per si fa fred,.... per si de cas! 

I t'imagines arribant a l'aeroport desesperat i esgotat; un tirant de dues maletes gegants, on la tercera part de les coses són pel nen; i l'altre amb el cotxet amb el nen plorant perquè és l'hora de menjar, amb el coll sagat per la bossa del nen, la càmara de fotos, la càmara de filmar i la seva pròpia bossa.

Continuarà....
Si organizar un viaje a veces resulta misión imposible, se convierte en una auténtica pesadilla cuando viajas con un bebé por primera vez.

Quince días antes, empiezas a tomar notas de todo lo que necesitas para el niño: pañales, toallas húmedas, la crema para el culito, el botiquín, los chupetes, juguetes, ropa por si hace frío, ropa por si hace calor, mudas de recambio, el peluche, baberos, leche, biberones, thermo.... Más que un viaje parece un traslado y tienes el presentimiento, que pese tu lista mágica, cuando llegarás al destino deberás correr para comprar algo imprescindible que había huido de la lista.

Una semana antes, empiezas a separar la ropa que quieres llevar, no sea que aquel conjunto tan "mono" no estuviera limpio! Y parece que haya llegado carnaval! Tu precioso rey o reina va disfrazado de guiri, con conjuntos inimaginables para no ensuciar lo que hay en la fabulosa lista.

El día fatídico llega, quedan 24 horas y no sabes cómo podrás meter la montaña de ropa y otros utensilios, en la maleta! Y lo más escalofriante es que todo son cosas para el niño, y te preguntas si quedará lugar para tu ropa y la de tu pareja.

Y un sudor frío te recorre la espalda porque si vas con una compañía low cost pagas por maleta embarcada, y él solito ya necesita toda una! Y si viajas con otras compañías, los niños menores de 2 años sólo tienen derecho a embarcar una maleta de 10kg.

Pero la pesadilla continúa! Ahora toca hacer la bolsa para subir en el avión y comienzan los interminables "por sí". Es decir, por si tiene hambre, por si se ensucia, por si hace frío, .... por si acaso!

Y te imaginas llegando al aeropuerto desesperado y agotado, uno tirando de dos maletas gigantes, donde la tercera parte de las cosas son el niño; y el otro, con el cochecito con el niño llorando porque es la hora de comer, con el cuello roto por el peso de la bolsa del niño, la cámara de fotos, la cámara de filmar y tu propia bolsa.

Continuará ....


Si vous organisez un voyage parfois est déjà un cas-tête, mais il devient un cauchemar lorsque vous voyagez avec un bébé pour la première fois.

Quinze jours avant, on commence à prendre des notes de tout ce qu'on aura besoin pour le bébé: couches, lingettes, crème pour les fesses, trousse à pharmacie, sucettes, jouets, habilles pour si fait chaud, habilles pour si fait froid, les jouets, bavoirs , bouteilles de lait, thermo .... Plus qu'un voyage ressemble un déménagement et on a le pressentiment que, malgré la liste magique, quand on arrivera à la destination, il faudra courir pour acheter quelque chose d'essentiel que s'était enfui de la liste.


Une semaine avant, on commence à mettre de côté les vêtements qu'on veux prendre, car on a peur que le mignon ensemble ne soit propre pour le jour J! Carnaval est arrivé! Votre précieux bébé va déguisé, mais il ne faut surtout pas salir les vêtements que on a prévu pour le voyage.


Le jour fatidique arrive, il reste 24 heures et on ne sais pas comment mettre la montagne de vêtements et d'autres articles dans la valise! Et le pire, c'est que toutes les choses sont par le bébé, et on se demande où on va mettre nous choses. 


Et on tremble parce que si on voyage avec une compagnie de low cost il faut payer pour chaque valise en soute, et lui tout seul il a besoin d'une seule valise! Et si on voyages avec des autres compagnies, les bébés (moins de 2 ans) ont seulement le droit d'une valise de 10kg en soute.


Mais le cauchemar continue! Maintenant, c'est le sac du bébé qu'on va monter en cabine et on commence la liste de «si». C'est à dire, si il a faim, si il se salit, si il fait froid, .... au cas où!


On s'imagine arrivant à l'aéroport désespérés et épuisés,  l'un tire de deux géants valises, où un tiers de choses sont de l'enfant; et l'autre avec la poussette avec le bébé qui pleure parce que c'est l'heure de manger, avec un douleur affreux au cou à cause du sac du bébé, l'appareil photo, le caméscope et son propre sac.


Continuera ....
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada