dilluns, 10 de juny de 2013

Platges del cantó de Ginebra i VaudEn Marc, un amic de Sabadell, sempre em deia que les platges d'aquí no són platges. Teníem una gran controvèrsia i fins i tot, una vegada em va enviar una carta amb sorra de veritat, amb sorra de la platja.
No us podeu ni imaginar el merder que em va fer a casa, a més a més, era arena d'aquella tan fina, ara somric quan hi penso però fa 9 anys li vaig maleir els ossos. Vam arribar a la conclusió que l'única diferència entre les platges que tots coneixem, i les d'aquí, només és l'aigua. Però em sembla que ell segueix sense acceptar que aprop dels alps també n'hi hagin.

Això si, les aigües del llac Léman i les seves platges, s'han de compartir amb altres bestioles, els cignes i els ànecs! I el fet de compartir-les amb aquestes aus, fa que quan l'aigua està a 20°C hi hagin les anomenades popularment "puces dels ànecs". És una larva que pot provocar erupcions cutànies que semblen picades de mosquit, però tranquils que quan surtim de l'aigua es mort ràpidament. Ara que no us agafi el cangueli, es pot prevenir dutxant-se després de sortir del llac, aixugant-se enèrgicament amb la tovallola o evitant de quedar-se a les zones poc profundes i a on l'aigua és més calenta.

Ja sé que sempre hi ha una primera vegada, però en 9 anys mai m'ha passat res ni sé de ningú que s'hagi vist afectat; i l'estiu passat, vam banyar el nen sense cap mena de por, que l'aigua arribi a 20°C és que fa molta calor i això aquí no passa cada dia.

Canviem de tema abans de que mai més us torneu acostar al llac! Si mai veniu a Suïssa o hi esteu vivint, allà on hi hagi un llac hi hauran platges, i a tots els rètols les anomenen així o hi ha aquest símbol

Totes tenen una zona de gespa a on els caps de setmana s'omple de famílies o amics per fer-hi picnics, també hi han lavabos, dutxes, una zona amb sorra, i si és prou gran jocs pels nens i un xiringuito. Fins i tot, en algunes platges hi pots llogar patinets o barques, com he dit abans, l'única diferència és que l'aigua és dolça.

La platja de Paquis a Ginebra és l'única que s'ha de pagar per entrar-hi però la resta són públiques.

Quan no necessitàvem masses instal.lacions, és a dir, abans de ser pares, agafavem la "route du lac" i investigàvem. Vam arribar a trobar autèntiques meravelles, sobretot entre Gland i Rolle, per nosaltres era com descobrir una platja secreta, em sembla que moltes d'elles em costaria tornar-les a situar en el mapa.

Les nostres preferides són la platja de Versoix i la de Rolle, tot i que últimament ens hem tornat uns adictes a la de Rolle. 
A aquesta última s'hi pot arribar caminant des del poble passant pel camí que voreja el camping, hi tens una àrea de jocs pels nens, un xiringuito, zones per fer barbacoes, lavabos, dutxes, hi pots llogar patinets i barques... A més a més, també hi trobes zones ombrejades pels arbres, un lloc idílic si s'hi arriba d'hora i no és cap de setmana!
Si no necessiteu res per gaudir del llac, exploreu, qualsevol camí que es dirigeix cap el llac pot convertir-se en una platja; però vigileu en no entrar en propietats privades perquè tota aquesta zona està plena de grans mansions.

En el següent link trobareu les platges del cantó de Ginebra, amb un breu descriptiu del què podeu trobar en cada una d'elles. http://etat.geneve.ch/dt/eau/acces_publics_lac-878-5105.html. I en aquest altre link algunes de les platges del cantó de vaud http://www.swissroommate.com/plages%5B1%5D.pdf, en aquest hi trobareu la qualitat de l'aigua en totes les platges del cantó de vaud http://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/eau-de-baignade/lac-leman/ i per finalitzar, totes les platges que hi han al llac Léman http://leman-plages.ch/liste-des-plages-par-cantons.php

No tingueu por dels ànecs i "al agua patos"!

Marc, un amigo de Sabadell, siempre me decía que las playas de aquí no son playas. Teníamos una gran controversia e incluso, una vez me mandó una carta con arena de verdad, con arena de la playa.
No os podéis ni imaginar el follón que me hizo en casa, además, era arena de aquella tan fina, ahora sonrío cuando lo pienso pero hace 9 años le maldije. Llegamos a la conclusión de que la única diferencia entre las playas que todos conocemos, y las de aquí, sólo es el agua. Pero me parece que él sigue sin aceptar que cerca de los Alpes también haya.

Eso si, las aguas del lago Lemán y sus playas, se deben compartir con otros bichos, los cisnes y los patos! Y el hecho de compartirlo con estas aves, hace que cuando el agua está a 20 ° C hayan las llamadas popularmente "pulgas de los patos". Es una larva que puede provocar erupciones cutáneas que parecen picaduras de mosquito, pero tranquilos que cuando salimos del agua se muere rápidamente. Ahora que no os coja congoja, se puede prevenir duchándose tras salir del lago, secarse enérgicamente con la toalla o evitando de quedarse en las zonas poco profundas y donde el agua está más caliente.

Ya sé que siempre hay una primera vez, pero en 9 años nunca me ha pasado nada ni sé de nadie que se haya visto afectado; y el verano pasado, bañamos al niño sin ningún miedo, para que el agua llegue a 20 ° C tiene que hacer mucho calor y eso aquí no pasa cada día.

Cambiamos de tema antes de que nunca más os volváis a acercar al lago! Si nunca venís a Suiza o estáis viviendo por aquí, allí donde haya un lago habrá playas, y en todos los carteles las llaman así o hay este símbolo 


Todas tienen una zona de césped donde los fines de semana se llena de familias o amigos para hacer picnics, también hay lavabos, duchas, una zona con arena, y si es lo suficientemente grande juegos para los niños y un chiringuito. Incluso, en algunas playas puedes alquilar patinetes o barcas, como he dicho antes, la única diferencia es que el agua es dulce.

La playa de Paquis en Ginebra es la única que hay que pagar para entrar pero el resto son públicas.

Cuando no necesitábamos demasiadas instalaciones, es decir, antes de ser padres, cogíamos la "route du lac" e investigábamos. Llegamos a encontrar auténticas maravillas, sobre todo entre Gland y Rolle, para nosotros era como descubrir una playa secreta, me parece que muchas de ellas me costaría volver a situar en el mapa.

Nuestras preferidas son la playa de Versoix y la de Rolle, aunque últimamente nos hemos vuelto unos adictos a la de Rolle.
A esta última se puede llegar andando desde el pueblo pasando por el camino que bordea el camping, tienes una área de juegos para los niños, un chiringuito, zonas para hacer barbacoas, lavabos, duchas, puedes alquilar patinetes y barcas ... Además, también encuentras zonas sombreadas por los árboles, un lugar idílico si se llega temprano y no es fin de semana!
Si no necesitáis nada para disfrutar del lago, explorad, cualquier camino que se dirige hacia el lago puede convertirse en una playa; pero cuidado en no entrar en propiedades privadas porque toda esta zona está llena de grandes mansiones.

En el siguiente link encontrareis las playas del cantón de Ginebra, con un breve descriptivo de lo que podeis encontrar en cada una de ellas. http://etat.geneve.ch/dt/eau/acces_publics_lac-878-5105.html. Y en este otro link algunas de las playas del cantón de vaud  http://www.swissroommate.com/plages%5B1%5D.pdf en este otro encontrareis la calidad del agua en todas las playas del cantón de vaud http://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/eau-de-baignade/lac-leman/  y para finalizar, todas las playas que hay en el lago Lemán http://leman-plages.ch/liste-des-plages-par-cantons.php

No tengáis miedo de las pulgas y "al agua patos"!


Marc, un ami de Sabadell, m'a toujours dit que les plages d'ici ne sont pas des plages. Nous avons eu beaucoup de controverses et même une fois m'a envoyé une lettre avec du vrais sable, sable de la plage.
Nous avons conclu que la seule différence entre les plages que tout le monde connais, et les plages d'ici, et seulement l'eau. Mais je pense qu'il n'accepte pas encore le fait que près des Alpes il y a aussi des plages.

Les eaux du lac Léman et ses plages, on doit les partager avec d'autres bêtes, les cygnes et les canards! Et le fait de partager avec ces oiseaux, signifie que lorsque l'eau est à 20 ° C il y a le populairement connu comme «puces de canard». Il s'agit d'une larve qui peut causer des éruptions cutanées qui ressemblent à des piqûres de moustiques, mais de qu'on sort de l'eau cette larve mort rapidement. Maintenant, vous ne devez pas angoisser, vous pouvez prévenir en prenant une douche après avoir sorti du lac, se sécher soigneusement avec une serviette ou éviter de rester dans les zones peu profondes où l'eau est plus chaude.

Je sais qu'il y a toujours une première fois, mais en 9 ans je n'ai jamais rien eu et je ne connais personne qui a été affecté; et l'été dernier, nous avons baigné notre fils sans aucune crainte. Il faut que l'eau atteint 20 ° C il faut qu'il fasse très chaud et ça n'arrive pas tous les jours.

On va changer de sujet avant que plus jamais vous décidez de ne plus vous approcher au lac! Si jamais vous venez en Suisse ou vivez ici, il faut savoir que quand il y a un lac il y a des plages.

Elles disposent toutes d'une zone de pelouse où le week-end est rempli en famille ou entre amis pour un pique-nique, il y a des toilettes, des douches, du sable, et si elle est suffisamment grand un aire de jeux pour enfants et une buvette. Même dans certaines plages, vous pourriez louer des pédalos ou des bateaux, comme je l'ai déjà dit, la seule différence est que l'eau est douce.

La Plage de Paquis à Genève est la seul que vous devez payer pour entrer, mais les reste sont publiques.

Quand nous n'avions pas besoin de beaucoup d'installations, c'est à dire, avant d'être parents, nous prenions la "route du lac" et on explorait. Nous avons trouvé de véritables merveilles, surtout entre Gland et Rolle, pour nous, c'était comme découvrir une plage secrète.

Nos coups de coeur sont la plage de Versoix et Rolle, mais dernièrement, nous sommes devenus accros à la plage de Rolle.
Cette dernière on peut y arriver à pied depuis le village par une petite chemin qui longe le camping, elle a une aire de jeux pour enfants, une buvette, endroits pour faire de barbecue, des toilettes, des douches, vous pouvez louer des pédalos et bateaux ... En outre, vous trouverez également des zones ombragées par des arbres, un endroit idyllique si vous arrivez tôt et pas le week-end!
Si vous n'avez besoin de rien pour profiter du lac, explorez, une route menant au lac peut cacher une plage, mais attention à ne pas entrer dans une propriété privée, car cette région est pleine de grands manoirs.

Dans le lien suivant, vous trouverez les plages du canton de Genève, avec une brève description de ce que vous pouvez trouver dans chacun d'eux. http://etat.geneve.ch/dt/eau/acces_publics_lac-878-5105.html. Et cet autre lien certaines des plages dans le canton de Vaud http://www.swissroommate.com/plages%5B1%5D.pdf dans celui-ci vous trouverez la qualité de l'eau dans toutes les plages du canton de Vaud http://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/eau-de-baignade/lac-leman/ et, finalement, toutes les plages sur le lac Léman http://leman-plages.ch/liste-des-plages-par-cantons.php

Il ne faut pas avoir peur des puces et à l'eau petits canards!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada