divendres, 13 de setembre de 2013

La FraisièreUs tinc abandonats, les hores passen volant i a més a més, el mateix dia que vaig publicar l'entrada dels hospitals hi vam acabar; el Martí va caure però per sort només va ser un ensurt.

Aquest dissabte vam descobrir un indret genial i a més a més, aprop de casa. Es tracta de la granja la Feuillasse a Meyrin, potser més coneguda com la La Fraisière. És una granja amb més de 80 anys d'història i des del 1926 la famíla Stalder s'encarrega de l'explotació.

El que té d'especial aquesta granja és que vosaltres mateixos podreu collir les fruites i verdures. El funcionament és ben senzill, heu d'anar equipats amb un cistell i una caixa rígida (pot ser una carmanyola), aparqueu el cotxe a l'entrada o al voral de la carretera, i us dirigiu cap als camps passant entremig de la granja.
Segons l'època podreu collir gerds, maduixes, mores, mongetes, groselles, tomàquets, carbassons, patates, melons, carbasses, cols i síndries. A més a més, la granja proposa un petit mercat amb altres productes de la terra arribats del cantó del valais.
Una vegada hagueu omplert el cistell aneu fins el petit mercat i pagueu la vostra collita a un preu bastant econòmic.

Al ser la primera vegada anàvem com uns passerells seguint a les altres famílies, i vam preguntar a una parella com anava el tema. A l'entrada hi vam trobar un panell amb les fruites i verdures que hi podíem collir. És època de gerds però no n'hi va haver cap que caigués dins del cistell, tots anaven a parar a la boca del Martí. Al principi no sabia que només s'agafaven els vermells però al cap de pocs segons es va convertir en un expert. I mentre saludava als avions que s'enlairaven (l'aeroport és al costat) s'omplia la boca amb aquest fruit vermell.

Llavors vam anar a buscar els tomàquets. Passejar entremig de les tomaqueres era fantàstic tot i que de vegades, el nen no s'atrevia a passar entre elles. L'olor era embriagadora i fins i tot, cada vegada que el nen agafava un tomàquet ens el posava al nas i ens deia "olora, ummm, que bo". Després de 9 anys fora de casa per fi he trobat tomàquets que fan olor, i us puc dir que estan boníssims. 
Nosaltres li deiem quins podia agafar i ell amb una força bruta els arrencava.

Per acabar d'omplir el cabàs vam anar a buscar pebrots, i aquí al pobre nen li vam crear una contradicció. Fins aleshores li havíem dit que s'havia de collir quan eren vermells, i ara li dèiem que havia d'agafar els verds. Ens vam limitar a indicar-li quins havia de collir i ell, ben eixerit, els arrencava i cap a la bossa. Si hagués sigut pel Martí, haguéssim deixat els camps pelats.

En el mercat vam comprar prèssecs, i Déu meu quins prèssecs, sucosos i deliciosos; i també mores que van desaparèixer en menys de 12h. També hi havien els mateixos tomàquets que acabàvem de collir, però si no volies fer la feina bruta, evidentment eren més cars.
Segons l'època de l'any i el clima, les collites canvien així com també els dies que obren, però per norma general obren els dilluns, dimecres i dissabtes de 8 a 18h de juny a novembre.
No us ho deixeu perdre sobretot si voleu recuperar el gust de les fruites i verdures, perquè res madura dins de les neveres.

Com que el dissabte passat el dia estava una mica "tonto", després de fer de pagesos vam anar a l'Aèro-bistro a fer un café i a admirar els grans avions. Un matí divertit, econòmic, diferent i aprop de casa! I sobretot, És una bona manera de que els nens sapiguen d'on surten les verdures, que prenguin conciència del que és treballar la terra, de menjar sa i bo.

Os tengo abandonados, las horas pasan volando y además, el mismo día que publiqué la entrada de los hospitales terminamos en uno; Martín se cayó pero por suerte sólo fue un susto.

Este sábado descubrimos un lugar genial y además, cerca de casa. Se trata de la granja la Feuillasse a Meyrin, quizás más conocida como La Fraisière. Es una granja con más de 80 años de historia y desde 1926 la famila Stalder se encarga de la explotación.

Lo que tiene de especial esta granja es que vosotros mismos podréis cosechar las frutas y verduras. El funcionamiento es muy sencillo, hay que ir equipados con una cesta y una caja rígida (puede ser una fiambrera), aparcáis el coche en la entrada o en el margen de la carretera, y os dirigís hacia los campos pasando por en medio de la granja.
Según la época del año podréis cosechar frambuesas, fresas, moras, judías, grosellas, tomates, calabacines, patatas, melones, calabazas, coles y sandías. Además, la granja propone un pequeño mercado con otros productos de la tierra llegados del cantón del Valais.
Una vez que hayáis llenado la cesta tenéis que ir hasta el pequeño mercado y pagar vuestra cosecha a un precio bastante económico.

Al ser la primera vez íbamos como unos pardillos siguiendo a las otras familias, y preguntamos a una pareja como iba el tema. En la entrada encontramos un panel con las frutas y verduras que podíamos cosechar. Es época de frambuesa pero no hubo ninguna que cayera dentro de la cesta, todas iban a parar en la boca de Martí. Al principio no sabía que sólo se cogían las rojas pero al cabo de pocos segundos se convirtió en un experto. Y mientras saludaba a los aviones que despegaban (el aeropuerto está al lado) se llenaba la boca con este fruto rojo.

Entonces fuimos a buscar los tomates. Pasear en medio de las tomateras era fantástico aunque a veces, el niño no se atrevía a pasar entre ellas. El olor era embriagador e incluso, cada vez que el niño cogía un tomate nos lo ponía en la nariz y nos decía " huele, mmm, que bueno". Después de 9 años fuera de casa por fin he encontrado tomates que huelen y saben a tomate, os puedo decir que están buenísimos .
Nosotros le decíamos qué podía coger y él, con una fuerza bruta, los arrancaba .

Para acabar de llenar la cesta fuimos a buscar pimientos, y aquí al pobre niño le creamos una contradicción. Hasta entonces le habíamos dicho que había que coger sólo las frutas o verduras rojas, y ahora le decíamos que tenía que coger las verdes. Nos limitamos a indicarle qué debía coger y él, avispado, los arrancaba y hacia la bolsa. Si hubiera sido por Martí, hubiésemos dejado los campos pelados.

En el mercado compramos melocotones, y Dios mío qué melocotones, jugosos y deliciosos; y también moras que desaparecieron en menos de 12h. También estaban los mismos tomates que acabábamos de recoger, pero si no querías hacer el trabajo sucio, evidentemente eran más caros .
Según la época del año y el clima, las cosechas cambian así como también los días que abren, pero por norma general abren los lunes, miércoles y sábados de 8 a 18h de junio a noviembre.
Debéis ir si queréis recuperar el sabor de las frutas y verduras, porque nada madura dentro de las neveras.

Como el pasado sábado el día estaba un poco "tonto", después de hacer de agricultores fuimos al Aero- bistro a tomar un café y admirar los grandes aviones. Una mañana divertida, económica, diferente y cerca de casa! Y principalmente, es una buena manera de que los niños sepan de donde salen las verduras, que tomen conciencia de lo que es trabajar la tierra, de comer sano y bueno.


Je vous ai abandonné, les heures trop vite et le même jour que j'ai publié l'entrée des hôpitaux on y est fini, Martí est tombé mais, heureusement, ce n'était rien de grave.

Ce samedi nous avons trouvé un endroit formidable et à proximité de la maison. C'est la ferme la Feuillasse à Meyrin, plus connu sous la Fraisière. Il s'agit d'une ferme avec plus de 80 ans d'histoire et depuis 1926, c'est la famille Stalder qui gère l'exploitation.

La particularité de cette ferme est que vous pouvez cueillir vous-même les fruits et légumes. Le fonctionnement est très simple, vous devez être équipé d'un panier et une boîte rigide (comme un tapperware), vous garez la voiture dans l'allée ou sur le côté de la route, et vous vous dirigez vers les champs, passant au milieu de la ferme.
Selon la période de l'année vous récolterez des framboises, fraises, mûres, haricots, groseilles, tomates, courgettes, pommes de terre, melons, courges, choux et des pastèques. En plus, la ferme offre un petit marché avec d'autres produits de la terre du canton du Valais.
Une fois que vous avez rempli le panier vous devez aller au marché et payer votre récolte à un prix vraiment pas cher.

A l'entrée il y a un panneau avec les fruits et légumes qui peuvent être récoltées. C'est la saison des framboises, mais aucune est tombée dans le panier, toutes ont fini sans la bouche. Au début, il ne savait pas qu'il devait prendre seulement les rouges, mais au bout de quelques secondes, il est devenu un expert. Et en saluant les avions qui décollent (l'aéroport est juste à côté) il se remplissait la bouche de ce fruit rouge.

Ensuite, nous sommes allés chercher les tomates. Se promener au milieu des plantes était fantastique, mais parfois, Martí ne voulait passer entre les tomates. L'odeur était enivrante et même chaque fois que Martí cueillait une tomate il l'approché de notre nez et nous disait: "sens, mmm, bon". Après 9 ans loin de la maison, j'ai finalement trouvé des tomates avec du goût, je peux vous dire, qu'ils sont délicieux.

Pour finir de remplir le panier on est allé à la recherche des poivrions, et voici le pauvre enfant avait une contradiction. Jusque-là, nous lui avions dit qu'il devait prendre seulement les fruits et légumes rouges, et maintenant ont lui disait qu'il devait cueillir les verts. Mais on lui disait les poivrons qu'il devait prendre, il les arrachait et vite dans le panier.

Au marché , nous avons acheté des pêches, et mon Dieu, de pêches juteuses et délicieuses; et aussi des mûres qui ont disparu en moins de 12h . Il y avait aussi les mêmes tomates que nous venions de cueillir étaient évidemment plus cher .
Selon la période de l'année et le temps, les cultures changent ainsi que les jours d'ouverture, mais généralement il est ouverte les lundis, mercredis et samedis de 8h à 18h de Juin à Novembre.
Vous devez y aller si vous voulez récupérer le goût des fruits et légumes, parce que rien ne va mûrir dans les réfrigérateurs.

Comme la journée de samedi dernier a été un peu bizarre, après avoir fait des agriculteurs on est allé au Aero -bistro pour prendre un café et admirer les gros avions. Un matin amusent, économique, différent et proche de chez nous! Et surtout, c'est un bon moyen pour les enfants sachent d'où viennent les légumes, leur faire prendre conscience de le travail de la terre, de manger sain et bon.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada