dijous, 1 d’agost de 2013

Juraparc

Aquest cap de setmana ha sigut de canícula total, hem arribat a temperatures de 36°C i per tal de defugir la calor, vam pujar al Jura buscant la fresca.
Teníem els sogres a casa i s'havia de fer alguna activitat interessant per petits i grans i a la fresca.

Després d'una hora i quart de cotxe vam arribar al Juraparc, al bell mig de les muntanyes. Mentre ens hi dirigíem, anàvem veient com la temperatura anava baixant, i en sortir del cotxe ens esperaven uns agradables 25°C acompanyats d'un airet fresquet.

La visita es fa per sobre d'unes passarel.les de fusta a 3m d'alçada des d'on es poden observar els animals en un habitat natural, ja que qualsevol pedra o arbre no ha sigut afegit per l'home. El problema d'aquest tipus de "zoo" és que un es torna boig intentant veure darrera de quina pedra s'amaguen els animals, i pels més petit és quasi impossible veure'ls. Sort que quan veus un grup de gent senyelant entre les fulls saps que allà si amaga alguna bestiola, i pots intuir una orella o una cua.

El Martí va veure una gran tifa en forma d'ensaïmada i ens va preguntar "c'est quoi ça?", i li vam dir que era caca de bisó, i durant tota la visita ell només volia veure els excrements d'aquest animal. Tan li va fer que veièssim dues cries d'ós d'un any de vida, o com s'espentaven els llops quan l'òs s'aixecava i passava aprop seu... Per ell, el més interessant de la visita van ser les caques i córrer amunt i avall de les passarel.les de fusta.
Apart d'aquest tres animals, que tots buscaven l'ombra, també hi ha lynx tot i que per molt que ens hi vam esforçar, no els vam saber veure. I un tipus de cavall anomenat Prezwalski, típic de Mongolia i que està en vies de desaparició. És un cavall que mai s'ha pogut domesticar, té el cap gran amb els ulls en alçada i no als laterals, unes orelles llargues i és petit en comparació la resta de cavalls, 1,20m. 
Amb menys d'una hora ja havien recorregut les instal.lacions, i veient l'interés del Martí vam anar a veure les cabretes que hi ha just davant del Juraparc i a on no s'ha de pagar cap entrada. Com era d'esperar, aquí s'ho va passar la mar de bé, cridant-les perquè s'acostessin a ell i alimentant-les.
Vam decidir anar a Vallorbe a dinar, el Juraparc també té restaurant però no vam trobar els preus massa raonables. A més a més, recordàvem que l'última vegada que havíem anat en aquest poble havíem menjat molt bé al Restaurant de la Placette. Malauradament estava tancat, però l'opció B, el Casino, ens va sorprendra gratament.
Tot i que ja havíem visitat les Grottes de Vallorbe, vam tornar-hi anar per passar una mica de fred. Aquest coves sempre estan a 10°C i quan hi vam anar al mes de març, ens vam desvestir de la calor que feia dins però aquesta vegada ens vam haver de vestir. Vam canviar les sandàlies per bambes i vam agafar el jersei.
El camí per arribar-hi semblaven les rambles; com canvia tot quan la calor s'instal.la i la neu ens abandona. Hi havien un munt de famílies fent picnics a la vora del riu Orbe i és que aquest bosc és màgic, només hi falten les fades. No cal ser gaire bon fotògraf per fer instantànies de concurs, perquè aquest bosc és molt fotogènic.
Només calia posar un peu dins la cova perquè la calor desapareixés, i evidentment, va costar sortir-ne. Encara que feia pocs mesos que hi havíem anat, em va encantar tornar-hi, són unes coves que no et deixen indiferent.

Abans de tornar cap a casa, vam fer una parada al Llac de Joux al poble Le Pont. Ens vam quedar petrificats en veure aquell paisatge que mesos abans havíem vist nevat i amb el llac gelat, un llac pel qual hi vam caminar i ara la gent s'hi banyava.

Fitxa tècnica Juraparc

Horari


Obert cada dia de 9h fins la posta de sol
D’abril a octubre
Dilluns, dimarts i dimecres tanquen a les 18h
De novembre a març
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i diumenges tanquen a les 18h
Preus
Adults
6CHF
Nens 6-16 anys
4,5CHF
Menors de 6 anys
Gratuït
Adreça
Rte de la Vallée 3, 1342 Le Pont/VallorbeEste fin de semana ha sido de canícula total, hemos llegado a temperaturas de 36 ° C y para huir de la calor, subimos al Jura buscando el fresco.
Teníamos los suegros en casa y había que hacer alguna actividad interesante para pequeños y grandes y sin pasar calor.

Después de una hora y cuarto de coche llegamos al Juraparc, en medio de las montañas. Mientras nos dirigíamos, íbamos viendo como la temperatura iba bajando, y al salir del coche nos esperaban unos agradables 25 ° C acompañados de un viento fresquito.

La visita se hace por encima de unas pasarelas de madera a 3m de altura des de donde se pueden observar los animales en un hábitat natural, ya que cualquier piedra o árbol no ha sido añadida por el hombre. El problema de este tipo de "zoo" es que uno se vuelve loco intentando ver detrás de qué piedra se esconden los animales, y para los más pequeño es casi imposible verlos. Suerte que cuando ves un grupo de gente señalando entre las hojas sabes que allí si esconde algún bicho, y puedes intuir una oreja o una cola.

Martí vio una gran caca en forma de ensaimada y nos preguntó "c'est quoi ça?", Y le dijimos que era caca de bisonte, y durante toda la visita él sólo quería ver los excrementos de este animal . No le hizo ni caso a las dos crías de oso de tan sólo un año de vida, o como se apartaban los lobos cuando el oso se levantaba y pasaba cerca de ellos... Para él, lo más interesante de la visita fueron las cacas y correr arriba y abajo de las pasarelas de madera.
Aparte de estos tres animales, que todos buscaban la sombra, también hay linces aunque por mucho que nos esforzamos, no pudimos verlos. Y un tipo de caballo llamado Prezwalski, típico de Mongolia y que está en vías de desaparición. Es un caballo que nunca se ha podido domesticar, tiene la cabeza grande con los ojos en altura y no en los laterales, unas orejas largas y es pequeño en comparación al resto de los caballos, 1,20 m.
Con menos de una hora ya habíamos recorrido las instalaciones, y viendo el interés de Martí, fuimos a ver las cabras que hay justo delante del Juraparc y donde no hay que pagar ninguna entrada. Como era de esperar, aquí se lo pasó en grande, llamándolas para que se acercaran a él y alimentándolas.

Decidimos ir a Vallorbe a comer, el Juraparc también tiene restaurante pero no encontramos los precios demasiado razonables. Además, recordábamos que la última vez que habíamos ido en este pueblo habíamos comido muy bien en el Restaurante de la Placette. Desgraciadamente estaba cerrado, pero la opción B, el Casino, nos sorprendió gratamente.

Aunque ya habíamos visitado las Grottes de Vallorbe, volvimos a ir para pasar un poco de frío. Estas cuevas siempre están a 10 ° C y cuando fuimos en el mes de marzo, nos tuvimos que quitar ropa de la calor que hacía dentro pero esta vez nos tuvimos que vestir. Cambiamos las sandalias por zapatillas y cogimos el jersey.
El camino para llegar parecían las ramblas; como cambia todo cuando el calor se instala y la nieve nos abandona. Había un montón de familias haciendo picnics en la orilla del río Orbe y es que este bosque es mágico, sólo faltan las hadas. No hace falta ser muy buen fotógrafo para hacer instantáneas de concurso, porque este bosque es muy fotogénico.

Sólo se tenía que poner un pie dentro de la cueva para que el calor desapareciera, y evidentemente, costó salir. Aunque hacía pocos meses que habíamos ido, me encantó volver, son unas cuevas que no te dejan indiferente.

Antes de volver a casa, hicimos una parada en el Lago de Joux al pueblo Le Pont. Nos quedamos petrificados al ver aquel paisaje que meses antes habíamos visto nevado y con el lago helado, un lago por el que habíamos caminamos y ahora la gente se bañaba.

Ficha técnica Juraparc
Horario


Abierto cada día de 9h hasta que el sol se ponga
De abril a octubre
Lunes, martes y miércoles cierran a las 18h
De noviembre a marzo
Lunes, martes, miércoles, jueves y domingos cierras a las 18h
Precios
Adultos
6CHF
Niños 6-16 años
4,5CHF
Menores de 6 añs
Gratuït
Dirección
Rte de la Vallée 3, 1342 Le Pont/Vallorbe


Ce week-end c'était la canicule, les températures ont atteint 36 ° C et pour échapper à la chaleur, nous sommes allés au Jura pour chercher de l'air frais.
Mes beaux-parents étaient là et on a dû faire des activités intéressantes sans avoir trop chaud.

Après une heure et quart de voiture nous sommes arrivés au Juraparc, au milieu des montagnes. Pendant que nous roulions, nous observions que la température baissait.

La visite se fait par passerelles en bois à 3 m d'hauteur des d'où vous pouvez voir les animaux dans un habitat naturel, car aucun rocher ou arbre a été rajouté par l'homme. Le problème avec ce type de "zoo" est qu'on devient fou en train d'essayer de voir où se cachent les animaux, et pour le plus petits est presque impossible de les voir. Alors, quand vous voyez un groupe de personnes pointant entre les feuilles, vous savez que si cache quelque chose, et vous pouvez percevoir une oreille ou une queue.

Martí a vu une caca et il nous avait demandé  "c'est quoi ça?" Nous lui avons dit que c'était une cace de bison, et au cours de la visite, il voulait juste voir les crottes de cet animal. Il n'a pas vu les deux oursons d'un an de vie, ou comme les loups partaient quand l'ours allait près d'eux ... Pour lui, le plus intéressant de la visite était la caca et courir par les passerelles en bois.

En dehors de ces trois animaux, qui tous cherchaient l'ombre, il y a aussi de lynx, que nous n'avons pas vu. Et un cheval nommé Prezwalski, typique de la Mongolie et est en voie de disparition. C'est un cheval qui n'a jamais été domestiqué, a une grande tête avec les yeux en haut et non sur les côtés, de longues oreilles et il est petit par rapport au reste des chevaux, 1,20 m.
Avec moins d'une heure nous avions fait le tour des installations, et en voient l'intérêt de Martí, on est allé voir les chèvres qui sont juste en face du Juraparc et où on ne paye pas d'entrée. Comme prévu, il a passé un moment en les appelant pour qu'elles allient vers lui pour les nourrir.

Nous avons décidé d'aller à Vallorbe pour manger, le parc dispose également d'un restaurant mais j'ai trouvé que le prix n'étaient pas raisonnables. En plus la dernière fois que nous étions dans les parages nous avions très bien mangé dans le restaurant de la Placette. Malheureusement, il était fermé, mais l'option B, le Casino, était aussi bien.

Bien que nous avions visité les Grottes de Vallorbe, nous y sommes retourner pour passer un peu de froid. Ces grottes sont toujours à 10 ° C et quand nous sommes allés en Mars, nous avons dû enlever des vêtements car il faisait "chaud", mais cette fois nous avons dû en mettre. Changer les sandales par baskets et a prendre une veste.
Le chemin pour y arriver était les "ramblas", tout chanque quand la chaleur s'installe et la neige nous quitte. Il y avait beaucoup de familles en train de faire des pique-niques sur les rives de l'Orbe, cette forêt est magique, il manquant seulement les fées. Ce n'est pas nécessaire d'être un très bon photographe pour prendre des photos de concours, parce que cette forêt est très photogénique.

Seulement en mettant le pied dans la grotte la chaleur a disparu, et évidemment n'a pas était facile en sortir. Même si il y a quelques mois nous y sommes allés, j'ai adoré y retourner, ce sont des grottes qui ne vous laissent pas indifférent.

Avant de rentrer à la maison, nous nous sommes arrêtés au bord du lac de Joux au Village Le Pont. Nous étions pétrifiés de voir le paysage où quelque mois avant on avait vu la neige et le lac gelé, on avait marché par dessus le lac et maintenant le gens étaient en train de se baigner.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada