dijous, 18 de setembre de 2014

Renovació del passaportSi fer-li el passaport per primera vegada al nen ja va ser una odissea, renovar-lo per segona vegada va ser tot un mal de cap.
Tot comença amb una trucada, una trucada que tems perquè no sé per quin motiu, els consulats espanyols desprenen simpatia a dojo. Molt educada, perquè saps que tenen la paella pel mànec, preguntes si hi ha hagut algún canvi en la renovació del passaport d'un menor o si es pot seguir enviant la documentació per correu sense desplaçar-se; i una dolça veu et contesta: "ha cambiado todo, señora".
Només sentir aquesta frase ja t'encomanes a tots als déus, ves a saber si ara també et fan passar un exàmen. Mentre intentes calmar-te preguntes què es necessita i la dona, et deixa anar una llista de coses sense ni tan sols respirar. Evidentment, mentre ella recita intentes escriure amb la mala sort que el boli que tens entre els dits ha decidit fer vaga. Desesperada, li demanes si ho pot tonar a repetir, i notes en la veu que a la bona dona li suposa un problema. La llista és llarga: 2 fotos del nen, l'antic passaport, el llibre de família, un certificat de domicili, fotocòpia del passaport dels pares, un sobre de 16x22 franquejat a 6,17euros, 25,76euros que és el que val el passaport, i que hi anem tots tres. "Cómo?!? Los tres?" I ella em respon: "los dos padres i el niño". Desesperada li pregunto si el pare no pot fer un certificat i amb la mateixa mala gana em contesta: "tienen que venir el padre, la madre y el niño".
Només penjar el telèfon cridaria per alliberar la ira que he hagut de reprimir, i és que tot i tenir el consulat de Ginebra a 15 minuts de casa, al viure a França hem d'anar al que hi ha a Lyon, a 1h45!!!!! I amb els horaris tan flexibles que fan, de dilluns a divendres de 9h a 13h, tothom ha de fer festa, uns del cole i els altres de la feina.

Aprofitem la festa ginebrina de la Jeûne genevoise (el dejuni ginebrí) i sortim a primeríssima hora amb més papers dels demanats: actes de naixement, certificat de matrimoni, cartes de sejour, més fotos per si les mosques... 
Pels que no hagueu tingut l'honor de visitar aquest consulat, us diré que només entrar per la porta tens la sensació de retrocedir 50 anys. És tètric, sinistre, caspós, rònec, anclat en un període de l'història que per sort, es va acabar.
En un post-it et donen un numéro i quan entres a la sala d'espera pitjor decorada i antiquada del món, no saps si l'espera serà eterna o tindràs sort, i només serà llarga. Després de només mitja hora una dona de mitjana edat diu el teu número i et reb amb un: "antes de dejarles pasar quiero confirmar que no les falta ningún papel". Compto fins a tres per no dir-li el nom del porc però no em tallo i li contesto: "no creo, ya que llamé para preguntar qué hacia falta", mentre li començo a treure papers i més papers. Aclaparada, ens deixa entrar en una oficina atapeïda i mal endreçada, que ha intentat modernitzar-se posant-hi un parell d'ordinadors. 

Quan tota la paperasa està feta, és a dir, que el Maurici i jo firmem un document amb les dades del nen, goso preguntar-li si cada dos anys haurem d'anar-hi els tres, i que falti a l'escola, per renovar el seu passaport. I mentre ella em contesta, veig com una altra Anna s'abraona a la bona dona escanyant-la amb totes les seves forces. Amb un to impertèrrit em diu: "hasta los 12 años el niño no hace falta que venga" Com?!?! I afegeix "además, viviendo tan cerca de Ginebra, la próxima vez que su marido vaya al consulado de allí y le hagan un certificado para que luego pueda venir usted sola" Què?!?!? Sense perdre les bones maneres li dic que no és el que em van dir per telèfon, i juraria que vaig parlar amb ella perquè gasta la mateixa amabilitat. I impassible em respon: "pues no se lo dijeron bien o usted lo entendió mal". Ahhhhhh!!!! Val més marxar abans de que perdi el control definitivament però encara em queden forces per preguntar si li podem fer el DNI, i em diu que això s'ha de fer a Espanya i que no sap els anys de validesa d'aquest document ni què es necessita a part del certificat de no resident que ella em farà arribar. Déu meu senyor, no em vull ni imaginar el què pot ser anar a fer aquests tràmits a la comisaria de Sabadell! Si trobo l'esma necessària potser m'embarco en l'aventura de fer-nos el DNI, i dic fer-nos perquè abans no es podia tenir DNI si no residies a Espanya, i el vam deixar morir, no sé ni a on el tinc.

En fi, vam sortir d'allà alleugerats, però sense el nou passaport, perquè no saps mai què pot passar quan vas al consulat. Per aprofitar el viatge, vam decidir acabar de passar el dia a la Tête d'Or, però aquesta ja és una altra història.

Per cert, vaig trobar a faltar la fotografia del nou monarca, potser encara no han tingut temps d'emmarcar-la.

Si hacerle el pasaporte por primera vez al niño ya fue una odisea, renovarlo por segunda vez fue todo un dolor de cabeza. 
Todo comienza con una llamada, una llamada que temes porque no sé por qué motivo, los consulados españoles desprenden simpatía a raudales. Muy educada, porque sabes que tienen la sartén por el mango, preguntas si ha habido algún cambio en la renovación del pasaporte de un menor o, si se puede seguir enviando la documentación por correo sin desplazarse; y una dulce voz te contesta: "ha cambiada todo, señora". 
Sólo oír esta frase ya te encomiendas a todos los dioses, vete a saber si ahora también te hacen pasar un examen. Mientras intentas calmarte preguntas qué se necesita y la mujer, te suelta una lista de cosas sin ni siquiera respirar. Evidentemente, mientras ella recita intentas escribir con la mala pata que el boli que tienes entre los dedos ha decidido hacer huelga. Desesperada, le pides si lo puede volver a repetir, y le notas en la voz que a la buena mujer le supone un problema. La lista es larga: 2 fotos del niño, el antiguo pasaporte, el libro de familia, certificado de domicilio, fotocopia del pasaporte de los padres, un sobre de 16x22 franqueado a 6,17 euros, 25,76 euros que es lo que vale el pasaporte, y que vayamos los tres. "Cómo?!? Los tres?" Y ella me responde: "los dos padres y el niño". Desesperada le pregunto si el padre no puede hacer un certificado y con la misma mala gana me contesta: "tienen que venir el padre, la madre y el niño". 
Sólo colgar el teléfono gritaría para liberar la tensión que he tenido que reprimir, y es que a pesar de tener el consulado de Ginebra a 15 minutos de casa, al vivir en Francia tenemos que ir al que hay en Lyon, a 1h45 !! !!! Y con los horarios tan flexibles que hacen, de lunes a viernes de 9h a 13h, todos tenemos que hacer fiesta, unos del cole y los demás del trabajo. 

Aprovechamos la fiesta ginebrina de la Jeune Genevoise (el ayuno ginebrino) y salimos a primerísima hora con más papeles de los pedidos: actas de nacimiento, certificado de matrimonio, cartas de sejour, más fotos por si las moscas ... 
Para los que no hayáis tenido el honor de visitar este consulado, os diré que sólo entrar por la puerta tienes la sensación de retroceder 50 años. Es tétrico, siniestro, casposo, destartalado, anclado en un período de la historia que por suerte, se acabó. 
En un post-it te dan un número y cuando entras en la sala de espera peor decorada y anticuada del mundo, no sabes si la espera será eterna o tendrás suerte, y sólo será larga. Después de sólo media hora una mujer de mediana edad dice tu número y te recibe con un: "antes de dejarles pasar quiero confirmar que no les falta ningún papel". Cuento hasta tres para no estallar pero no me corto y le contesto: "no lo creo, ya que llame para preguntar qué hacia falta", mientras le empiezo a sacar papeles y más papeles. Abrumada, nos deja entrar en una oficina atestada y mal ordenada, que ha intentado modernizarse poniendo un par de ordenadores. 

Cuando todos los trámites están hechos, es decir, que Maurici y yo firmemos un documento con los datos del niño, oso preguntarle si cada dos años tendremos que ir los tres, y que falte a la escuela, para renovar su pasaporte. Y mientras ella me contesta, veo como otra Anna se abalanza a la buena mujer estrangulándola con todas sus fuerzas. Con un tono impertérrito me dice: "hasta los 12 años el niño no hace falta que venga". Cómo?!?! Y añade: "además, viviendo tan cerca de Ginebra, la próxima vez que su marido vaya al consulado de allí y le hagan un certificado para que luego pueda venir usted sola" Qué?!?!? Sin perder los buenos modales le digo que no es lo que me dijeron por teléfono, y juraría que hablé con ella porque gasta la misma amabilidad. E impasible me responde: "pues no se lo dijeron bien o usted lo entendio mal". Ahhhhhh !!!! Mejor marchar antes de que pierda el control definitivamente pero todavía me quedan fuerzas para preguntar si le podemos hacer el DNI, y me dice que esto debe hacerse en España y que no sabe los años de validez de este documento ni qué se necesita, aparte del certificado de no residente que ella me hará llegar. Dios mío, no me quiero ni imaginar lo que puede ser ir hacer estos trámites en la comisaría de Sabadell! Si encuentro el coraje necesario quizás me embarco en la aventura de hacernos el DNI, y digo hacernos porque antes no se podía tener DNI si no residías en España, y lo dejamos morir, no sé ni dónde lo tengo. 

En fin, salimos de allí aligerados, pero sin el nuevo pasaporte, porque nunca sabes qué puede pasar cuando vas al consulado. Para aprovechar el viaje, decidimos acabar de pasar el día en la Tête d'Or, pero esta ya es otra historia. 

Por cierto, eché de menos la fotografía del nuevo monarca, quizás todavía no han tenido tiempo de enmarcarla.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada